Prostor pro klinické dovednosti

Propedeutika v praxi je projekt absolventů a studentů Lékařské fakulty Masarykovy univerzity otevřený každému, kdo se chce zlepšit v klinických dovednostech.

Cílem Propedeutiky v praxi je vzbudit ve studentech a lékařích zájem o praktické dovednosti v oblasti klinického setkání (angl. clinical encounter), tedy od prvního kontaktu lékaře s pacientem, přes diagnosticko-terapeutický rozhovor a systematický postup fyzikálního vyšetření, až po diagnosticko-terapeutickou rozvahu a zápis do dokumentace.

Ke kurzům poskytujeme online výukové materiály, které zahrnují strukturované postupy, videa, checklisty a kazuistické testy. Od jarního semestru 2018 budeme pořádat workshopy na půdě Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.

Kontaktujte nás
Líbí se vám náš projekt a přemýšlíte o spolupráci s námi? Rádi byste se stali lektorem? Máte podnět na zlepšení nebo jenom dotaz?

Kontaktujte nás 


Evidence-Based

Materiály Propedeutiky v praxi ctí zásady medicíny založené na důkazech. Vycházíme z nejlepšch zahraničních zdrojů.

Více v sekci Zdroje

Kontaktní

Kontaktní výuka probíhá formou simulace ve trojicích u jednoho lůžka pod supervizí certifikovaného lektora.

Více v sekci Workshopy

Empatická

Komunikace s pacientem, empatický přístup a respekt k pacientům a jejich potřebám jsou pro nás naprostým základem.

Více v sekci Filozofie

Od studentů

Propedeutika v praxi vznikla jako projekt studentů pro studenty. Co a kdo jsme, co je našim cílem a co máme za sebou?

Více v sekci O nás


Online výuka

Vstoupit do online výukového systému Propedeutika v praxi

Využíváme open-source software Moodle s cílem udržet výuku základních klinických dovedností co nejvíce kontaktní. Student se na kurz předem připraví sám a na workshopu převádí teorii do praxe. Po absolvování teoretické a praktické části obdrží certifikát.

Více online výuce


Workshopy

Fyzikální vyšetření orgánových systémů

Workshopy zaměřené na postup a provedení fyzikálního vyšetření jsou základem naší kontaktní výuky. Studenti si tu mají možnost vyzkoušet roli vyšetřujícího lékaře, pacienta a hodnotitele. To vše pod supervizí zkušeného certifikovaného lektora Propedeutiky v praxi.

Více o workshopech