O projektu


Simulační workshop

Simulační workshop je jednodenní workshop inspirovaný průběhem zkoušek USMLE Step 2 CS. Je určen primárně pro studenty 5. a 6. ročníku VL, kterým nastavuje zrcadlo jejich praktických schopností reagovat na otázky a chování a otestuje systematičnost a preciznost jejich přístupu a vyšetření. Každý student během dvou hodin projde 4 stanoviště se 4 pacienty. Výstupem mu jsou 4 individuální zpětné vazby a 4 videa.

Úvod do propedeutiky

Zahrnuje sérii aktivit vedoucí k praktickému předávání a nacvičení základních propedeutických dovedností. Lektoři z řad studentů vyšších ročníků projdou řadou školení, ve kterých si zlepší své dosavadní propedeutické znalosti a schopnosti a zafixují si postup. Na víkendovém, čistě praktickém, workshopu Úvod do propedeutiky, určeném pro studenty 2. ročníku LF MU, tito lektoři uvedou v malých skupinách studenty do klinické části jejich studia a naučí je základy komunikace s pacientem, odběru anamnézy a provedení fyzikálního vyšetření. Ke všemu navíc dostanou dopředu všechny potřebné materiály připravené našim týmem.


Facebook a Instagram

Prostřednictvím facebooku se snažíme nabízet zajímavá témata formou mikropřednášek a karet, týkajících se specifických oblastí odběru anamnézy a fyzikálního vyšetření.


Organizační tým

Lucia Macková, Klára Valešová, Martina Žižlavská, Matěj Anton, Jiří Libra, Timotej Vataha