Prostor pro klinické dovednosti

Propedeutika v praxi je projekt absolventů a studentů Lékařské fakulty Masarykovy univerzity otevřený každému, kdo se chce zlepšit v klinických dovednostech.

Cílem Propedeutiky v praxi je vzbudit ve studentech a lékařích zájem o praktické dovednosti v oblasti klinického setkání (angl. clinical encounter), tedy od prvního kontaktu lékaře s pacientem, přes diagnosticko-terapeutický rozhovor a systematický postup fyzikálního vyšetření, až po diagnosticko-terapeutickou rozvahu a zápis do dokumentace.

Za tímto účelem vytváříme výukový portál online.propedeutikavpraxi.cz, obsahující strukturované postupy jednotlivých fyzikálních vyšetření, videa, checklisty a kazuistické testy. Realizační tým Propedeutiky v praxi je zároveň součástí odborného týmu Simulačního pracoviště Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, v rámci kterého se podílí na přípravě výukových jednotek a metodiky výuky pro budoucí výuku nejen v právě stavěné budově SIMU. Projekt Propedeutiky v praxi je tak součástí Simulačního pracoviště LF MU, které nám poskytuje potřebnou materiální, finační, prostorovou a administrativní podporu.

Aktuálně
Výuka Propedeutiky v praxi během podzimního semestru 2018 bude v duchu menších workshopů pro studenty LF MUNI a velkého víkendového workshopu pro studenty 3. ročníku LF MUNI (info brzy).

Aktuální termíny workshopů jsou 18., 22. a 25. října 2018.

O workshopech 


Evidence-Based

Materiály Propedeutiky v praxi vychází z medicíny založené na důkazech. Čerpáme dle nás z nejlepšch zahraničních zdrojů.

Více v sekci Zdroje

Kontaktní

Kontaktní výuka po absolvování online výuky probíhá formou simulace ve trojicích u jednoho lůžka pod supervizí lektora.

Více v sekci Workshopy

Empatická

Komunikace, respekt, zpětná vazba, předávání zkušeností a motivace k práci lékaře jsou pro nás základem.

Více v sekci Filozofie

Od studentů

Propedeutika v praxi vznikla jako projekt studentů pro studenty. Co je našim cílem, co máme za sebou a vo cám můžeme nabídnout?

Více v sekci O nás


Online výuka

Vstoupit do online výukového systému Propedeutika v praxi

Využíváme open-source software Moodle s cílem udržet výuku základních klinických dovedností co nejvíce kontaktní. Student se na kurz předem připraví sám a na workshopu převádí teorii do praxe.

Více online výuce


Workshopy

Fyzikální vyšetření orgánových systémů

Workshopy zaměřené na postup a provedení fyzikálního vyšetření jsou základem naší kontaktní výuky. Studenti si tu mají možnost vyzkoušet roli vyšetřujícího lékaře, pacienta a hodnotitele. To vše pod supervizí zkušeného certifikovaného lektora.

Více o workshopech a aktuální termíny