A. Triage a vitální funkce
B. Úvod, představení
C. Celková inspekce
1. Pohyblivost hlavy: pohyblivost hlavy a krku, příznak opozice šíje
2. Inspekce a palpace hlavy: kalva, obličej, temporální arterie, temporomandibulární klouby
3. Uši, nos, oči (sekrece): uši (sekrece, n. VIII – pars cochlearis), nos a paranasální dutiny (deformity, sekrece, n. I), oči (sekrece)
4. Oči: n. II, inspekce, skléry a spojivky, pohyblivost bulbů (n. II. n. III, n. IV, n. VI), zornice (n. II, n. III, n. V) – inspekce, zornicové reflexy, akomodační reflex.
5. Inervace n. V: vyšetření citlivosti obličeje a síly a symetrie žvýkacích svalů
6. Inervace n. VII: vyšetření svalů obličeje
7. Dutina ústní: inspekce rtů, jazyk (n. IX, n. X, n. XII) a spodina dutiny ústní, inspekce dutiny ústní (zuby, dásně, bukální sliznice, tvrdé patro, měkké patro, patrové oblouky, tonsily, paratonsilární prostor)
8. Uzliny: preaurikulární, retroaurikulární, nuchální, okcipitální, submandibulární, submentální, mentální, přední a zadní krční uzliny, supra a infraklavikulární
9. Inervace n. XI: síla m. trapezius a m. sternocleidomastoideus
10. Inspekce náplně krčních žil, auskultace a palpace karotid
11. Larynx, trachea a krikosternální vzdálenost
12. Štítná žláza: inspekce, palpace
Z. ZávěrPotřebná výbava k vyšetření hlavy:

 • tužkový zdroj světla,
 • lopatka (“špachtle”) do krku a emitka (nebojte se o ni požádat na sesterně, nenoste špachtli v kapse apod.).

Hlavové nervy:

 • ? Všimněte si posloupnosti hlavových nervů:
  • n. VIII (sluch), n. I (čich), n. II (zrak),
  • n. III, n. IV, n. VI (okohybné nervy),
  • n. V (citlivost obličeje, síla a symetrie žvýkacích svalů),
  • n. VII (mimické svaly),
  • n. IX, n. X, n. XII (polykání, chuť, slinné žlázy; břišní a hrudní dutina; svaly jazyka),
  • n. XI (inervace kývačů a m. trapezius).

? Pomůcky pacienta

 • Krční límec:
  • nikdy jako medici nesundávejte krční límec pacienta
  • bez konzultace s lékařem nemanipulujte s hlavou ani krkem pacienta!
  • Nosní kanyla a kyslíková maska
 • Tracheostomie (umělé vyústění trachey na povrch těla):
  • sledujte okolí tracheostomie,
  • ? aby s vámi pacient mohl mluvit, musí si ji uzavřít.
 • Centrální žilní katetr:
  • vždy zkontrolujte okolní pokožku (zdali je klidná), zeptejte se, jestli vstup nepálí, a zaznamenejte si pozici a kolikátý den je od zavedení (z dokumentace).
 • Nasogastrická sonda:
  • zkontrolujte upevnění k nosu, nepřítomnost dekubitu v dohledném prostoru dutiny nosní, zeptejte se pacienta na jakýkoliv diskomfort spojený se sondou.

1. Pohyblivost hlavy

 • ? Abyste mohli vyšetřovat hlavu, je potřeba nejprve zjistit, jestli pacient není náhodou meningeální a jak může hlavou sám pohybovat, proto vždy začínejte tímto.
 • ? Zahřejte si ruce! Je to nejen hezké gesto vůči pacientovi.
 • Pohyblivost
  • ? Nyní vám vyšetřím hlavu. Nejprve vás požádám, abyste se podíval doprava, doleva, nahoru, uklonil hlavu doleva a doprava, je něco bolestivé, táhne někde?
 • Příznak opozice šíje (meningismus)
  • ? A nyní se prosím dotkněte bradou hrudníku.
 • Pokud se pacient nedotkne bradou hrudníku, pátrejte po příznacích meningismu (bolest hlavy, horečka, nevolnost, zvracení, fotofobie). Další postup při meningismu je nad rámec Úvodu do propedeutiky.
 • Fyziologicky: hlava a krk volně pohyblivé.

2. Inspekce a palpace hlavy jako celku

 • ? Nyní si hlavu prohlédněte pečlivěji a prohmatejte kalvu, které kvůli vlasům není vždy dobře přístupné k inspekci.
 • Obličej
  • ? Přibližte se k pacientovi „tváří v tvář”, abyste viděli veškeré detaily obličeje.
  • ? Prohlédnu si váš obličej. Všímáte si například v zrcadle něčeho, co vás trápí nebo se změnilo za poslední dobu?
   • ? Tato otázka je trochu úsměvná, ale může vám pomoci.
  • Sledujte symetrii obličeje, tvar obočí, nosu, nasolabiální rýhy, jakékoliv změny pokožky, jizvy, edém víček (? Zavřete oči… Díky), kožní eflorescence, milie, xanthelesmata.
 • Kalva
  • ? Nyní vám prohmatám hlavu, nenahmatal/a jste si něco neobvyklého?
  • Sledujte linii vlasů, jemně prohmatejte vlasy a šíji (deformity, kožní výrůstky).
  • ? Pokud se pacient češe, můžete se ho zeptat, jestli hřebenem nenaráží na nějaký výrůstek.
  • ? Pokud máte podezření na trauma hlavy, můžete pacientovi poklepat bříšky všech prstů na hlavu a otestovat bolestivost. Jinak to nedělejte, je to nepříjemné a zbytečné!
  • Fyziologicky: hlava bez viditelných deformit a exkoriací.
 • Palpace temporálních arterií (symetrie a síla pulsu)
  • ? Teď si sáhnu na vaše spánky na pulzace cév.
  • Palpujte prsty, ne palci.
 • Palpace temporomandibulárních kloubů
  • Přesuňte se prsty z temporálních arterií a přiložte je na temporomandibulární spojení – těsně před uši, opírejte prostředníky o tragus.
  • ? Nyní otevřete a zavřete ústa. Nikde vás nebolí?
  • Zaměřte se na symetrii, případně bolest.

3. Uši, nos, oči (sekrece)

 • ? Nyní vyšetříte sekreci z uší, nosu a očí. Během vyšetření se zeptejte pacienta, jak slyší a cítí.
 • Uši
  • ? Nyní Vás požádám, abyste znovu otočil hlavu doprava a poté doleva a já se podívám na vaše uši. V uších vás nebolí, nepozoroval/a jste žádný výtok?
  • Prohlédněte si celé ucho, poté zvukovod. Naučte se pracovat s otoskopem, pokud je k dispozici (např. na sesterně), použijte ho. Důkladné ORL vyšetření ucha je nad rámec Úvodu do propedeutiky.
   • ? Pokud nemáte, podívejte se do zvukovodu alespoň světlem. Popis vyšetření otoskopem je nad rámec této kapitoly a bude probrán v rámci ORL.
   • ? Pokud pacienta “bolí v uchu”, zkuste tlak na tragus, zatáhnout za boltec dozadu.
  • Orientační vyšetření n. VIII pars cochlearis (sluchu) a m. stapedius (n. VII)
   • ? Jak slyšíte? Vnímáte v poslední době nějakou změnu, ať k lepšímu nebo horšímu?
   • ? Při podezření na nedoslýchavost můžete provést orientační zkoušku sluchu při zavřených očích: z 5 cm a ze 60 cm od ucha zašeptejte slovo a vyzvěte pacienta, ať jej zopakuje.
   • ? Vyšetření pars vestibularis n. VIII je nyní nad rámec Úvodu do propedeutiky.
 • Nos a paranasální dutiny
  • ? Zakloňte hlavu, prosím. (? Posviťte pacientovi do nosu.) Nos také bez sekrece, nemáte rýmu, dýchá se vám dobře? Krvácíte někdy z nosu? Dutiny (čelo, tváře) vás nebolí?
  • Sledujte tvar nosu a deformity, výtok.
   • ? Pokud má pacient ucpaný nos, vyzkoušejte palpaci a poklep na maxilární a frontální dutinu (přímý poklep dvěma prsty).
  • Orientační vyšetření n. I (čichu)
  • ? Cítíte dobře vůně, nějaká změna v posledních měsících nebo letech?
 • Oči (sekrece)
  • ? Oči vás neštípou, neslzí, nemáte pocit suchosti nebo cizího tělesa?
 • Fyziologicky: oči, uši, nos bez sekrece.

4. Oči

 • ? V předchozím kroku jste skončili u očí, teď budete pokračovat. Nejprve si oči prohlédněte, poté vyzkoušejte pohyblivost bulbů a nakonec zornicové reflexy.
 • ? Ne vždy je nutné vyšetřovat pohyblivost bulbů, ale zornicové reflexy a inspekci nikdy nevynechejte.
 • Orientační vyšetření zraku (n. II)
  •  ? Nosíte brýle nebo kontaktní čočky? Pozorujete nějakou změnu ve vašem zraku v posledních týdnech nebo měsících?
  • Zrak jako takový se většinou na odděleních nevyšetřuje. Vyšetření konfrontační zkoušky zorného pole, zkoušky vizu, swinging test atd. jsou nad rámec této kapitoly a budou probrány v Očním lékařství.
   • ? Pokud pacient nosí brýle, pro vyšetření očí ho požádejte, aby je sundal. Kontaktní čočky během tohoto vyšetření nevyndáváme.
 • Inspekce očního okolí, symetrie postavení bulbů, víček, duhovek
 • Sklery a spojivky
  • ? Nyní si, prosím, stáhněte dolní víčka, abych si mohl/a prohlédnout spojivky, a podívejte se směrem vzhůru a zpátky na mě.
  • Sledujte barvu a prokrvení spojivek a barvu sklér.
  • Fyziologicky: spojivky růžové, skléry anikterické.
 • Vyšetření okohybných nervů (n. III, n. IV, n. VI) – pohyblivost bulbů
  • ? Nyní sledujte můj prst. Nehýbejte u toho hlavou. Pokud byste viděl dvojitě, řekněte.
  • Prstem ve vzdálenosti zhruba 0,5 m od pacienta, v úrovni jeho očí, pomalu pohybujte po tvaru písmene H do 45°, tam chvíli počkejte. Sledujte obě oči, zda se neobjeví nystagmus (záškuby očí).
   • ? Poté můžete v horizontální linii dojet až do krajních poloh – zde je nystagmus fyziologický.
  • Fyziologicky: bulby ve středním postavení, volně pohyblivé všemi směry, bez známek nystagmu.
 • Zornice (n. II, n. III. a n. V)
  • ? Pokud je pacient otočený ke světlu (oknu), požádejte jej, aby se otočil a byl ke zdroji světla zády.
  • Inspekce
   • Symetrie a velikosti zornic (miosis <2 mm, mydriasis >5 mm)
   • Orientačně (pouze pohledem) pátráme zejména po anizokorii (rozdíl v průměru pravé a levé zornice větší než 0,4 mm).
   • ? K přirovnání velikosti lze využít speciální stupnici, která je na většině tužkových světel.
   • Fyziologicky: zornice izokorické.
  • Barva duhovek a tvar zornic
   • Fyziologicky černá a kulatá (nezapisuje se).
   • ? Např. šedá (šedý zákal), tvar klíčové dírky (kolobom).
  • Přímý a nepřímý zornicový reflex (reakce osvit/tma = fotoreakce)
   • Pokud máte kapesní zdroj světla
    • Plynulým pohybem šikmo zespodu směrem nahoru zasviťte pacientovi krátce do pravého oka.
    • Sledujte reakci na osvit (miózu – zúžení zornice):
     • přímou – osvit pravého oka vyvolá miózu na pravém oku,
     • poté konsenzuální (nepřímou) – znovu osviťte pravé oko a sledujte miózu na levém oku.
    • Opakujte to stejné i na levém oku.
    • ? Dávejte pozor, abyste vždy osvítili pouze jedno oko. K vyšetření používejte pouze zdroje světla k tomu určené (tužková světla). V žádném případě mobilní telefon (světlo je příliš silné).
   • Pokud nemáte světlo
    • Instruujte pacienta, aby nechal oči otevřené.
    • Zakryjte na několik vteřin dlaní pravé oko, odkryjte a sledujte miózu, manévr opakujte a sledujte levé oko.
    • Analogicky vyšetřete druhé (levé oko).
  • Akomodační reflex
   • Umístěte před pacienta svůj prst zhruba do půlmetrové vzdálenosti a přibližujte jej směrem k jeho nosu, ne však až k nosu (může být nepříjemné, max. do zhruba 15cm vzdálenosti).
   • Sledujte:
    • pohyb bulbů (fyziologicky konvergentní),
    • a akomodaci obou zornic (mióza během přibližování prstu, mydriáza během oddalování prstu).
  • Fyziologicky: zornice izokorické, reagují na obě kvality. (? Rozlišujeme dvě kvality zornic: fotoreakci a akomodaci.)

5. Inervace nervus trigeminus (n. V)

 • Senzitivní část: čelo (V1), tvář (V2), dolní čelist (V3) – při zavřených očích
  • ? Teď vyzkoušíme citlivost. Nebude to nijak bolet, jen vás budu trochu šimrat na obličeji. Zavřete oči, prosím. Řekněte mi, jestli cítíte dotek stejně na obou stranách, nebo jinak – více nebo méně. Dobře?
  • Ukazováky obou rukou postupujte současně od čela po dolní čelist a zkoušejte senzitivní vnímání na obličeji pacienta.
 • Motorická část
  • ? Ještě vyšetření vašich žvýkacích svalů. Nejprve vám položím ruce na tváře a vy skousnete.
   • Přiložte své ruce na mm. masseteri a mm. temporales a zhodnoťte funkci.
  • ? Nyní pootevřete ústa a zahýbejte čelistí doleva, doprava, dopředu a dozadu.
   • Mm. pterygoidei: sledujeme symetrii rozsahu pohybu čelisti.
  • ? A otevřete, prosím, ústa proti tlaku mojí ruky, kterou vám přiložím pod bradu.
   • Síla žvýkacích svalů.
 • Fyziologicky: inervace n. V symetrická, bez patol. změn.
 • Reflexy:
  • Mentální reflex, korneální reflex jsou nad rámec Úvodu do propedeutiky a budou probrány v neurologii.

6. Inervace nervus facialis (n. VII)

 • ? Vyšetření inervace n. VII je velmi důležité, zejména u starších pacientů. Můžete tak odhalit např. probíhající nebo proběhlou cévní mozkovou příhodu. Pokud narazíte na nějakou asymetrii během vyšetření inervace obličeje, vždy to oznamte lékaři.
 • ? Nyní po vás budu chtít pár obličejových výrazů. Je to kvůli vyšetření svalů obličeje. (? Nezapomeňte zmínit, proč vyšetření děláte!) Prosím:
  • zvedněte obočí, povolte obočí, zavřete oči, otevřete oči,
  • zamračte se, usmějte se, vyceňte zuby,
  • nafoukněte pusu, zapískejte. Díky.
 • Sledujte symetričnost koutků, mimiky (výrazu obličeje), symetrii vrásek.
 • ? Pociťujete nějaké změny chuti? (vyšetření senzorické funkce n. VII, n. IX, X)
 • Fyziologicky: inervace n. VII symetrická.

7. Dutina ústní (n. IX, X, XII)

 • ? Toto vyšetření se často dělá, ale málokdy pořádně. Je nutné, abyste si během studia prohlédli co nejvíce hrdel a mohli tak posléze rozlišovat nálezy. Používejte proto špachtli, ideálně spolu se světlem ve druhé ruce, abyste dobře viděli. Nebojte se o ni požádat na sesterně a v emitce si ji doneste k vyšetření.
 • Inspekce úst
  • Prohlédněte si rty (barva, vlhkost) a koutky, pak až ústa.
 • Jazyk a spodina dutiny ústní
  • ? Otevřete ústa… A nyní se dotkněte špičkou jazyka patra, potřebuji se podívat pod jazyk.
   • V dutině ústní sledujeme pozici jazyka a povrch (povlak, papily).
   • Na spodní straně jazyka pátrejte po případné cyanóze. Zkontrolujte také dolní řadu zubů.
  • ? Nyní na mě vyplázněte jazyk. (n. XII)
   • Sledujeme, zda pacient dokáže jazyk vyplazit a udržet ho vyplazený a zdali plazí středem nebo na stranu.
   • ? Vyplazený jazyk směřuje k postižené straně, v dutině ústní ke zdravé.
   • Dále si všímáme povlaku kořene jazyka, fascikulací (záchvěvy), symetrie (viditelných atrofií).
  • ? Nyní zatlačte jazykem přes vaši tvář proti mojí ruce. (n. XII)
   • Sledujte sílu jazyka.
 • ? Chodíte k zubaři, kdy jste byl naposled? Nosíte protézu?
  • Nechte pacienta chvíli odpočinout a zeptejte se na ústní hygienu. Napoví vám to, na co se máte zaměřit v dalším kroku.
  • Pokud pacient má v ústech snímatelnou protézu, požádejte ho, aby si ji sundal, a pečlivě prohlédněte během inspekce dutiny ústní dásně pod ní.
 • Inspekce dutiny ústní
  • ? Nyní nechte ústa otevřená a já se podívám na dásně, zuby, sliznici, patro a mandle… A řekněte áááá.
  • ? Nebojte se pacienta povzbudit (např. řekněte „áááá” s ním) k úplnému otevření úst, abyste dobře viděli.
  • Sledujte:
   • chrup (sanovaný/nesanovaný),
   • dásně (klidné/zarudlé), bukální sliznice, vyústění příušních žláz, patrové oblouky (symetrii, i při fonaci), měkké patro (abnormality typu zarudnutí, teleangiektázie), okraje jazyka.
   • Jakékoliv nálezy (např. čepy, skvrny, změny barvy sliznice) zapíšeme.
  • Tonsily:
   • symetrie, velikost, barva, obsah – čepy, povlak,
   • pozice – ve fosse/mimo, ne/přesahují přes oblouky, prostor mezi tonsilami,
   • paratonsilární prostor (bez obsahu).
  • ? Použijte špachtli na jazyk i na tváře, abyste si osvětlili celou dutinu ústní i okraje jazyka. Pozor (zejm. u dětí) na dávivý reflex a případný vomitus!
 • ? Zeptejte se pacienta, zdali mu nebude vadit, když zkusíte vyprovokovat dávivý reflex tím, že se dotknete zadní stěny pharyngu špachtlí
  • Sledujte u toho symetrii pohybu uvuly a patra.
  • ? U pacientů při vědomí stačí k posouzení symetričnosti patrových oblouků a měkkého patra inspekce symetrie uvuly při fonaci. Dávivý reflex má význam u vyšetření pacientů v bezvědomí.
 • Fyziologicky: Dutina ústní klidná; jazyk plazí středem, vlhký, bez povlaku, bez trofických změn; chrup sanovaný; patrové oblouky a patro symetrické, paratonsilární prostory čisté; tonsily nezvětšené, bez patologické sekrece.
 • ? CAVE! Nikdy nevyšetřujte jako medici dutinu ústní u pacienta s inspiračním stridorem (chraplavý hrubý zvuk slyšitelný na dálku při nádechu) – může vést k laryngospasmu a totální obstrukci dýchacích cest!

 


8a. Uzliny 

 • ? Uzliny hmatejte vždy a poctivě. U některých, zvláště mladých sportovců, jsou některé uzliny i viditelné a je to normální. Nebojte se strávit trochu déle času s palpací uzlin, jednou tak možná někomu zachráníte život.
 • ? Nyní vám prohmatám uzliny. Nevšiml/a jste si někdy nějaké bulky na hlavě, krku, nebo i někde jinde?
 • Uzliny hmatáme bříšky prstů, hodnotíme velikost, lokalizaci, konzistenci a pohyblivost proti spodině.
 • Na hlavě hmatáme uzliny preaurikulární, retroaurikulární, nuchální, okcipitální, submandibulární, submentální a mentální, ideálně v tomto pořadí.
 • Následně plynule přejdeme na krk (viz níže).

8b. Uzliny (pokračujeme z hlavy na krk)

 • Palpací plynule pokračujte uzlinami podél kývačů (mm. sternocleidomastoidei) a vyšetříte:
  • přední krční a poté zadní krční uzliny,
   • ? Můžete se pokusit o vyhmatání hlubokých krčních uzlin: požádejte pacienta, aby otočil hlavu doleva a hmatejte hluboko na pravé straně na pravém kývači zezadu.
  • supraklavikulární a infraklavikulární.
 • Fyziologicky: uzliny hlavy a krku nezvětšené.

9. Inervace kývačů hlavy

 • M. trapezius (n. XI)
  • V předchozím bodu jste skončili pohmatem až na klavikulách, nyní pouze položíte ruce na vyšetříte inervaci n. XI m. trapezius oboustranně)
  • ? Ještě vám položím ruce na ramena a zatlačte mi proti nim.
 • M. sternocleidomastoideus (n. XI)
  • ? Otočte hlavu, položím vám na ni zboku ruku a otočte hlavu proti jejímu odporu. A z druhé strany…
 • Fyziologicky: síla m. trapezius a m. sternocleidomastoideus symetrická.

10. Inspekce náplně krčních žil, auskultace a palpace karotid

 • Inspekce náplně krčních žil
  • ? Pro hodnocení náplně krčních žil musí být pacient ve standardní poloze 45° ? změňte polohu ze sedu do 45°a požádejte pacienta, aby otočil hlavu doleva!
  • ? Pravostranné městnání srdce, obstrukce horní duté žíly.
  • Fyziologicky: náplň krčních žil v normě. (Norma výšky náplně v poloze pacienta 45° je do 4 cm nad sternálním úhlem.)
 • Hepatojugulární reflux
  • Zeptejte se pacienta, jestli ho bolí břicho a informujte o tom, co se chystáte udělat.
  • Opatrně mu za sledování v. jugularis zatlačte na pravé hypochondrium. Důležitá je technika. Zatlačte dlaní položenou naplocho, tak, abyste játra tlačili pod žeberní oblouk.
  • Fyziologicky: Náplň krčních žil by se měla přechodně zvýšit a vrátit do normálu.
  • ? Zvýšená náplň déle než 10 vteřin značí pozitivitu testu a pravostranné městnání srdce. Pacient také často bolestivě zasténá.
 • Auskultace karotid
  • ? Vždy před palpací karotid použijte fonendoskop.
  • ? Požádejte pacienta, ať zadrží dech.
  • ? Přítomný šelest nad a. carotis communis může značit ateromový plát. Palpace by pak mohla plát uvolnit a způsobit cévní mozkovou příhodu!
  • Fyziologicky: bez šelestů.
 • Palpace karotid
  • Fyziologicky: pulzace symetrické.
  • ? CAVE! Nikdy nepalpujte obě karotidy zároveň! Ojediněle může syndrom hypersenzitivního karotického sinu způsobit synkopu.

11. Larynx, trachea a krikosternální vzdálenost

 • ? Identifikace struktur na krku:
  • Přiložte ukazovák na bradu a jeďte směrem dolů. První struktura, na kterou narazíte, je incisura štítné chrupavky (přejedete i přes jazylku, která však není vždy hmatná a výrazná).
  • Pokračujte prstem dolů, až se vám prst zarazí v prohlubni – v místě krikotyreoidní membrány mezi štítnou a prstencovou chrupavkou. Přejedete prstencovou chrupavku a hned pod ní je první prstenec trachey.
  • Štítná žláza leží kolem prstencové chrupavky (cart. cricoidea), ne kolem štítné!
 • Pozice trachey
  • Nejprve pohledem zhodnoťte postavení štítné chrupavky (již ta může napovědět deviaci trachey).
  • Palcem a ukazováčkem přiloženým po obou stranách trachey zjistěte, zda je trachea ve středním postavení (srovnejte prostory mezi tracheou a okolními svaly na obou stranách).
  • ? Upozorněte pacienta, aby vám řekl, pokud to bude bolet.
  • ? Deviace ke straně při tenzním pneumothoraxu.
  • Fyziologicky: trachea ve středním postavení.
 • Krikosternální vzdálenost
  • Vzdálenost od prstencové chrupavky ke sternu (obvykle 3–4 pacientovy prsty).
  • ? Vzdálenost menší než 3 prsty svědčí pro hyperinflaci plic.

12. Štítná žláza

 • ? Pro vyšetření je dobré pacientovi nabídnout sklenici nápoje (pokud nemusí být lačný), aby nemusel polykat na sucho. Je vhodné si předtím ozřejmit struktury na krku (viz výše).
 • Inspekce krku zepředu: požádejte pacienta, aby polknul a pátrejte po viditelném zduření během polknutí
 • Palpace štítné žlázy zepředu
  • Palpujeme v oblasti prstencové chrupavky.
  • Chyťte pacienta zepředu tak, jak kdybyste ho chtěli škrtit (ruce na pacientova ramena, palce do oblasti prstencové chrupavky). Ohmatejte si prstencovou chrupavku a okolí nad i pod. Požádejte pacienta o polknutí.
  • Nyní hmatejte palci každý lalok zvlášť. Tlakem palce vychylte mírně tracheu s laryngem mírně na jednu stranu a bříšky druhé ruky hmatejte během polknutí jeden lalok. Upozorněte pacienta, že to může být nepříjemné. Analogicky na druhé straně.
  • (Štítnou žlázu lze palpovat také zezadu, není to však příliš praktické.)
 • Většinou štítnou žlázu není vidět a ani není hmatná. Co hodnotíme, pokud je štítná žláza hmatná?
  • Pohyb strumy v závislosti na vyplazení jazyka.
  • Symetrii zvětšení (jedno/oboustranné), velikost, tvar, konzistenci, povrch (hladký/hrbolatý), okolí, fixaci, stlačitelnost, teplotu, pulzace.
  • Při vyšetření strumy (zvětšené štítné žlázy) lze provádět také poklep a auskultaci, což je nad rámec Úvodu do propedeutiky.
 • ? Ke kompletnímu vyšetření štítné žlázy je třeba hodnotit:
  • habitus,
  • ruce – inspekce, teplota, puls (frekvence), jemný tremor,
  • oči – exoftalmus, příznak zapadajícího slunce, dvojité vidění při vyšetření pohyblivosti bulbů,
  • celkově – bolesti svalů, edém na tibiích, kotníkové reflexy, změna nálady, palpitace.
 • Fyziologicky: nezvětšená.

Doplnění fyzikálního vyšetření

 • Kompletní vyšetření hlavy a krku může vyžadovat další vyšetření, které budou probrány v rámci kurzů ORL, Očního lékařství a Neurologie, nyní pro představu:
  • Otoskopie, rhinoskopie, laryngoskopie
  • Vyšetření ladičkami (Weber, Rinne, Schwabach)
  • Vyšetření rovnovážného ústrojí
  • Ofthalmoskopie

Reference

 • Douglas, G. & Macleod, J., 2014. Macleod’s clinical examination, Edinburgh: Churchill Livingstone.
 • Longmore, M., 2014. Oxford handbook of clinical medicine, Oxford: Oxford University Press.
 • „Thyroid Exam.“ Thyroid Exam | Stanford Medicine 25 | Stanford Medicine. N.p., n.d. Web. 02 Apr. 2017.
 • „Examination of the Trachea.“ YouTube. YouTube, 21 Apr. 2013. Web. 02 Apr. 2017