A. Triage a vitální funkce
B. Úvod, představení
C. Celková inspekce
1. Ruce: barva, teplota, pot, kapilární návrat, paličkové prsty, tabákové skvrny, xanthomata, třískové hemoragie, Oslerův uzel, Janeway léze
2. Horní končetiny: a. radialis, tepová frekvence, dechová frekvence, radio-radiální, brachiální pulzace
3. Krk: náplň krčních žil, hepatojugulární reflux, auskultace a palpace karotid
4. Obličej a hlava: barva, oči, spojivky, víčka, centrální cyanóza
5. Prekordium: inspekce, palpace parasterna, vírů a hrotu, auskultace
6. Záda: poklep a auskultace plicních bazí, sakrální edém
7. Břicho: inspekce, palpace jater a aorty, auskultace renálních arterií
8. Dolní končetiny: inspekce, palpace pulzů, palpace pro hlubokou žilní trombózu
Z. Závěr1. Ruce

 • Kontaktní fyzikální vyšetření začněte od rukou, pokud to čas a stav pacienta dovoluje.
 • ? Ruce jsou často odrazem pacientova života a mohou skrývat spoustu drobných diagnostických vodítek.
 • ? Pacient se uvolní lépe, než kdybyste začali pohledem do krku nebo odhalením hrudníku.
 • Požádejte pacienta o předpažení.
 • Prohlédněte si dorzální i palmární stranu.
 • Barva
  • ? cyanóza (hypoxie, ischemie), bledost (anémie, ischemie), ikterus (hemolýza z mechanických chlopní).
  • Pacient, který má velmi chladné ruce, může mít cyanózu akrálních částí (ruce, nohy, uši) fyziologicky.
 • Teplota

  • ? chladná akra (vazokonstrikce při šoku), teplá akra (septický (vazodilatační) šok).
 • Vlhkost kůže
  • Suchá, opocená.
  • ? zpocená (šok, sepse, infarkt myokardu, hypertyreóza), suchá (anhidróza),
 • Kapilární návrat
  • Zatlačte palcem své ruky na nehtové lůžko pacienta po dobu 2 s, následně uvolněte a sledujte návrat barvy.
  • ? Proveďte vždy na dvou různých prstech.
  • Fyziologicky: Norma do 2 vteřin.
  • ? >2 vteřiny (dehydratace, šok, ischemie).
 • Tabákové skvrny – žlutohnědé zbarvení konečků prstů od cigaret
 • Paličkovité prsty
  • Změna tvaru distálních čánků prstů. Jsou nejvíce nápadné při pohledu na prst z laterální strany. Používáme Schamrothův okénkový test, kdy požádáme pacienta, ať k sobě přiloží ukazováčky obou rukou, nehty proti sobě, a vytvoří „okénko“.
  • Typicky se s nimi setkáme u malignit, instersticiálních plicních onemocnění, bronchiektázií a cyanotických srdečních vad. Prvním příznakem je zmenšení úhlu lůžka nehtu a kůže – vymizení okénka.
 • Xanthomy – nažloutlé uzlíky vyplněné cholesterolem značí hypercholesterolémii
 • Nehty: např. třískovité hemoragie – podélné červenohnědé krvácení pod nehty
 • Janeway léze
 • Oslerův uzel – bolestivý uzlík převážně na rukách, značí infekční endokarditidu

2. Horní končetiny

 • Radiální pulz a změření tepové frekvence
 • Dechová frekvence
 • Radio-radiální pulz
  • Palpujte obě ruce zároveň.
  • Asymetrie může značit koarktaci (zúžení) aorty.
 • Arteria brachialis (leží mediálně od šlachy m. biceps brachii)
  • ? Palpujte pulz kdykoliv, kdy můžete, na sobě, na kolezích, a hlavně na pacientech!
  • ? Vždy hmatejte pulzace! Je to důležité nejen pro vyšetření, ale také trénink do budoucna, až budete např. odebírat arteriální krev.

3. Krk

 • Inspekce náplně krčních žil
  • Požádejte pacienta, ať pootočí hlavu doleva.
  • ? Pro hodnocení náplně krčních žil musí být pacient ve standardní poloze 45°.
  • ? Krční žíly by měly mít narozdíl od karotidy dva vrcholy pulzace.
  • Fyziologicky: Norma výšky náplně je ve 45° poloze pacienta do 4 cm nad sternálním úhlem.
  • ? pravostranné městnání srdce, obstrukce horní duté žíly.
 • Hepatojugulární reflux
  • Zeptejte se pacienta, jestli ho bolí břicho.
  • Opatrně mu za sledování v. jugularis zatlačte na pravé hypochondrium.
  • Fyziologicky: Náplň krčních žil by se měla přechodně zvýšit a vrátit do normálu.
  • ? Zvýšená náplň víc jak 10 vteřin značí pozitivitu testu a pravostranné městnání srdce. Pacient také často bolestivě zasténá.
 • Auskultace karotid
  • ? Vždy před palpací karotid použijte fonendoskop. Požádejte pacienta, ať zadrží dech.
  • Přítomný šelest nad a. carotis communis může značit ateromový plát. Palpace by pak mohla plát uvolnit a způsobit cévní mozkovou příhodu!
 • Palpace karotid
  • ? CAVE! Nikdy nepalpujte obě karotidy zároveň! Ojediněle, syndrom hypersenzitivní karotického sinu může způsobit synkopu.

4. Obličej a hlava

 • Barva
  • ? bledost (anémie), flush (mitrální stenóza), cyanóza (hypoxie, obstrukce vena cava superior).
 • Oči
  • ? arcus corneae.
 • Spojivky
  • ? Požádejte pacienta, ať si tahem za spodní víčka odhalí spojivky.
  • Fyziologicky: růžové
  • ? bledý spojivkový vak (anémie), petechie.
 • Víčka
  • ? xanthelasmata (hyperlipidemie).
 • Dutina ústní
  • Modravé zbarvení sliznic, nejlépe viditelné na spodině dutiny ústní.
  • Požádejte pacienta, aby otevřel ústa a zvedl jazyk k patru.
  • ? Zároveň si všímejte povlaku jazyka a stavu chrupu.
  • ? cyanotická spodina DÚ (centrální cyanóza).

 5. Prekordium

 • Požádejte pacienta, ať si odloží vrchní díl oblečení.
 • Inspekce
  • všímejte si jizev, modřin, poranění, zvedání sterna, úderu srdečního hrotu, tvaru a deformit hrudníku.
 • Palpace
  • Kožní turgor
   • Jedno z vyšetřeních stavu hydratace pacienta.
   • Chytněte kůži mezi palec a ukazovák jedné ruky pod sternoklavikulárním kloubem a po 1–2 s pusťte. Sledujte vyrovnávání kožní řasy.
    • ?Nevyšetřujte kožní turgor na rukou – pojivo je tam volnější a mohl by být falešně snížen.
   • ? kožní řasa zůstává nad úrovní kůže a nevyrovná se okamžitě. Typicky např. u dehydratace.
   • Fyziologicky: turgor v normě
  • Úder srdečního hrotu
   • Palpujte celou dlaní i konečky prstů. Prsty mějte paralelně s žebry.
   • ? Pokud úder necítíte, požádejte pacienta o natočení se na levou stranu. Srdce se dostane blíže hrudníku a bude lépe palpovatelné.
   • Fyziologicky: 5. mezižeberní prostor v medioklavikulární čáře.
   • ? difuzní (dilatační kardiomyopatie), laterálně vychýlený (hypertrofie LK), úder nehmatný (nadváha, astma, emfyzém).
  • Zvedání levého parasterna
   • Palpujte dlaní paralelně se sternem.
   • Fyziologicky: ucítíte pouze údery srdce.
   • ? zvedání levého parasterna (hypertrofie pravé komory).
  • Srdeční víry
   • Jedná se o palpovatelné šelesty, které jsou vždy patologické.
 • Auskultace srdce
  • ? Pacient ideálně na lůžku v polosedu (45°). Akceptovatelná alternativa je vsedě.
  • ? K rozeznání první ozvy vám pomůže během auskultace srdce současná palpace pulzu na a. radialis, jejíž tep koinciduje s první ozvou.
  • Je ideální poslouchat celý hrudník, včetně zad. Existují však specifické auskultační body.
  • V závislosti na fonendoskopu:
   • tradiční – poslouchejte jak membránou (vysoké frekvence), tak bubínkem (nízké frekvence)
   • laditelný (“jednohlavý”) – přitlačení fonendoskopu (vysoké frekvence), lehký kontakt (nízké frekvence)
  • ? Vždy si přečtěte pozorně návod k fonendoskopu!
  • ? Olivky fonendoskopu směřují v uších dopředu.
  • Nebojte se požádat pacienta, ať zadrží dech.? „Můžete se prosím nadechnout, vydechnout a nedýchat”.
   • ? Pokud pacienta požádáte o zadržení dechu, zadržte ho spolu s ním. Přirozeně tak budete kontrolovat délku poslechu a neuvedete pacienta do diskomfortu příliš dlouhým poslechem.
  • Moderní auskultační body chlopní (viz obrázek):
   • Aortální – pravý horní okraj sterna (druhý mezižeberní prostor parasternálně vpravo)
   • Pulmonální – levý horní okraj sterna (druhý mezižeberní prostor parasternálně vlevo)
   • Trikuspidální – levý dolní okraj sterna (4.–5. mezižebří parasternálně vlevo)
   • Mitrální – místo úderu srdečního hrotu (5. mezižebří medioklavikulárně vlevo)
  • Přídatné auskultační body
   • Axilla – propagace šelestů mitrální chlopně (střední axilární čára, cca 2.–3. mezižebří)
   • Karotidy – propagace aortální stenózy
   • Erbův bod – centrální auskultační bod srdce (3. mezižebří vlevo parasternálně)
  • Speciální manévryJsou užitečné při nálezu šelestů – pomohou identifikovat jejich původ.
   • Př. inspirace, exspirace, handgrip, dřep, postavení ze dřepu apod.
   • Popis nálezů a manévrů je nad rámec tohoto studijního materiálu.
  • Srdeční frekvence: porovnejte s tepovou frekvencí (auskultace srdce se simultánní palpací na a. radialis)
  • ? se jedná o tzv. pulzový deficit: rozdíl mezi tepovou a srdeční frekvencí může značit nízký srdeční výdej (fibrilace síní, četné extrasystoly).
  • ? Fyziologicky: srdeční akce pravidelná, dvě ozvy, ostře ohraničené, bez šelestů, bez přídatných zvuků.

6. Záda

 • ? Požádejte pacienta, ať se posadí do mírného předklonu.
 • ? Vyšetření celých plic v kapitole Vyšetření respiračního systému, u KVS se soustředíme pouze na baze plic
 • Poklep bazí plic
  • Fyziologicky: plný jasný.
  • ? zkrácený poklep (př. plicní edém při srdečním selhání).
 • Auskultace plicních bazí
  • Fyziologicky: dýchání alveolární, čisté, bez vedlejších zvukových fenoménů.
  • ? chropy na konci inspiria = nepřízvučné (př. plicní edém z levostranného srdečního městnání)
 • Sakrální edém
  • Zatlačte pacientovi na sakrum po dobu několika sekund (podélně malíkovou hranou ruky).
  • ? dolíčkující edém (př. pravostranné selhání srdce).
  • Tekutina se přesouvá do tkání na místech největšího hydrostatického tlaku.
  • U ležících pacientů je to sakrum, lopatky, paty. U mobilních to jsou kotníky.

7. Břicho

 • ? Uložte pacienta do vodorovné polohy na záda s hlavou na polštáři, s pokrčenýma nohama a rukama podél těla.
 • Inspekce: jizvy, viditelné pulzace, rány, žilní kresba
 • Palpace
  • ? Popis vyšetření jater v kapitole Vyšetření gastrointestinálního traktu.
  • Játra (velikost, přesah pod žeberní oblouk)
   • Fyziologicky nehmatná, nepřesahují žeberní oblouk.
   • ? pulzující játra nebo hepatomegalie (př. městnání srdce).
  • Aorta: palpujeme hluboko bimanuálně nad pupkem
   • ? pulzující rezistence (břišní aortální aneuryzma).
 • Auskultace a. renalis na obou stranách
  • 2 cm kraniálně a 2 cm laterálně od pupku.
  • ? šelest (stenóza a. renalis).

8. Dolní končetiny

 • Palpace arterií dolních končetin slouží k posouzení stavu arteriálního cévního řečiště. Fyziologicky je pulz hmatný až do periferie. U některých onemocnění, jako je ischemická choroba dolních končetin, být hmatné nemusí.
 • ? Během studia vždy hmatejte veškeré pulzace, ne pouze a. tibialis posterior
 • Arteria femoralis – palpace pulzu kaudálně od středu spojnice mezi spina iliaca anterior superior a symfýzou (hluboká, můžete i oběma rukama)
 • Radio-femorální pulz
  • Asymetrie pulzu značí koarktaci (zúžení) aorty.
 • Inspekce dolních končetin: jizvy, otok, barva, ochlupení, křečové žíly, vředy
 • Palpace dolních končetin
  • ? edém končetin.
   • Dolíčkující edém – narušení Starlingových sil (hydrostatický nebo onkotický tlak):
    • jednostranný (lokální cévní příčina),
    • oboustranný (systémová příčina, selhání srdce).
   • Nedolíčkující edém – narušení permeability cév nebo lymfatické drenáže
  • ? Příznaky hluboké žilní trombózy u ležícího pacienta
   • Bolestivé lýtko na prohmat (obejměte lýtko rukou, palec je na tibii).
   • Homansovo znamení (zatlačením dlaní na distální část planty proveďte dorziflexi chodidla, pozitivní = bolest)
   • Plantární znamení (obejměte plantu rukou, palec na dorzu nohy, pozitivní = bolestivý prohmat)
 • Arteria poplitea – bimanuálně v semiflektovaném koleni proti spodině fossa poplitea
 • Arteria tibialis posterior – 1 cm dorsálně a 1 cm distálně od malleolus medialis
 • Arteria dorsalis pedis – nad bazí metatarsální kosti mezi 1. a 2. prstem

Doplnění fyzikálního vyšetření

 • Základní vyšetření kardiovaskulárního systému ještě vyžaduje další, tzv. paraklinické testy.
 • Přemýšlejte nad kardiovaskulárním systémem jako celkem.
 • Vyšetření periferního vaskulárního systému (ABI = kotníko-brachiální tlakový index)
 • 12 svodové EKG
 • Vyšetření moči testačním proužkem
  • ? Pohlížejte na ledviny jako na klubko cév.
  • ? hematurie (endokarditida, vaskulitida), glukosurie (diabetes), proteinurie (hypertenze, patologie ledvin).
 • Glykémie
  • ? Pohlížejte na diabetes mellitus jako na cévní nemoc (s metabolickou příčinou).
 • Oční pozadí
  • Kvůli svým drobným cévám je sítnice často prvním místem postižení cév.

Reference

 • Douglas, G. & Macleod, J., 2014. Macleod’s clinical examination, Edinburgh: Churchill Livingstone.
 • Longmore, M., 2014. Oxford handbook of clinical medicine, Oxford: Oxford University Press.
 • Potter, L., 2017. Cardiovascular examination – OSCE Guide. Geeky Medics. Available at: https://geekymedics.com/cardiovascular-examination-2/ [Accessed March 23, 2017].