A. Triage a vitální funkce
B. Úvod, představení
C. Celková inspekce
1. Ruce, horní končetiny: barva, teplota, pot, kapilární návrat, tabákové skvrny, paličkové prsty, tremor, asterixis, tepová a dechová frekvence
2. Krk: inspekce náplně krčních žil, cricosternální vzdálenost, lymfatické uzliny,
3. Obličej a hlava: barva, oči, spojivky, víčka, dutina ústní, centrální cyanóza
4. Hrudník zepředu: pohled, palpace (kožní turgor, úder hrotu, expanze hrudníku), poklep, auskultace
5. Posaďte pacienta
6. Hrudník zezadu: pohled, palpace (expanze hrudníku), poklep, auskultace
Z. Závěr1. Ruce, horní končetiny

 • Kontaktní fyzikální vyšetření začněte od rukou, pokud to čas a stav pacienta dovoluje.
 • ? Ruce jsou často odrazem pacientova života a mohou skrývat spoustu drobných diagnostických vodítek. Navíc se paciente uvolní lépe, než kdybyste začali pohledem do krku nebo odhalením hrudníku.
 • Požádejte pacienta o předpažení.
 • Prohlédněte si dorzální i palmární stranu.
 • Barva
  • ? Cyanóza (hypoxie, ischemie), bledost (anémie, ischemie), ikterus (hemolýza z mechanických chlopní).
  • Pacient, který má velmi chladné ruce, může mít cyanózu akrálních částí (ruce, nohy, uši) fyziologicky.
 • Teplota
  • ? Chladná akra (vazokonstrikce při šoku), teplá akra (septický (vazodilatační) šok).
 • Vlhkost kůže: suchá, opocená
  • ? Zpocená (šok, sepse, infarkt myokardu, hypertyreóza), suchá (anhidróza).
 • Kapilární návrat
  • Zatlačte palcem své ruky na nehtové lůžko pacienta po dobu 2 s, následně uvolněte a sledujte návrat barvy.
  • Proveďte vždy na dvou různých prstech.
  • Fyziologicky: norma do 2 vteřin.
  • ? >2 vteřiny (dehydratace, šok, ischemie).
 • Tabákové skvrny – žlutohnědé zbarvení konečků prstů od cigaret
 • Paličkovité prsty
  • Změna tvaru distálních čánků prstů. Jsou nejvíce nápadné při pohledu na prst z laterální strany. Používáme Schamrothův okénkový test, kdy požádáme pacienta, ať k sobě přiloží ukazováčky obou rukou, nehty proti sobě, a vytvoří „okénko“.
  • Typicky se s nimi setkáme u malignit, instersticiálních plicních onemocnění, bronchiektázií a cyanotických srdečních vad. Prvním příznakem je zmenšení úhlu lůžka nehtu a kůže, tzn. vymizení okénka.
 • Tremor
  • Neúmyslný, rytmický svalový pohyb. Může se vyskytnout mj. při užívání beta agonistů (terapie astmatu).
  • Nejlépe je vidět při předpažení.
 • Asterixis
  • Negativní myoklonus (prudké záškuby svalů nepravidelného rytmu) způsobené retencí CO2.
  • Pacienta vyzveme, aby předpažil a následně provedl dorzální flexi v zápěstí a přitahoval prsty k sobě. Nejlepší je pacientovi předvést na sobě, co po něm chceme.
 • Tepová frekvence
 • Dechová frekvence

2. Krk

 • Inspekce náplně krčních žil (?Provedení viz kapitola Vyšetření kardiovaskulárního systému)
  • Fyziologicky: norma výšky náplně v poloze pacienta 45° je do 4 cm nad sternálním úhlem.
 • Pozice trachey
  • Nejprve pohledem zhodnoťte postavení thyroidní chrupavky (již ta může napovědět o deviaci trachey).
  • Palcem a ukazováčkem přiloženým po obou stranách trachey zjistěte, zda je trachea ve středním postavení (srovnejte prostory mezi tracheou a okolními svaly na obou stranách).
   • ? Upozorněte pacienta, aby vám řekl, pokud to pro něj bude bolestivé.
  • ? Deviace ke straně při tenzním pneumothoraxu.
 • Krikosternální vzdálenost
  • Vzdálenost od prstencové chrupavky ke sternu (obvykle 3–4 pacientovy prsty).
  • ? Vzdálenost menší než 3 prsty svědčí pro hyperinflaci plic.
 • Lymfatické uzliny
  • Jemnou palpací bříšky prstů vyšetřete okcipitální, retroaurikulární, preaurikulární, submandibulární, submentální, krční, supraklavikulární a axilární skupiny lymfatických uzlin.
  • ? Nezapomínejte na axilární uzliny!
  • ? Patologie: o zvětšených uzlinách mluvíme, pokud jsou cervikální >1 cm, supraklavikulární >0 cm.

3. Obličej a hlava

 • ? Podrobné vyšetření hlavy a krku v kapitole Vyšetření hlavy a krku.
 • Barva
  • ? Bledost (anémie), flush (mitrální stenóza), cyanóza (hypoxie, obstrukce vena cava superior).
 • Oči
  • ? Hornerův syndrom: příznaky (ptóza, mióza, anhidróza, enoftalmus), které vznikají ipsilaterálně při útlaku krčního sympatiku .
  • ? Arcus corneae.
 • Spojivky
  • Požádejte pacienta, ať si tahem za spodní víčka odhalí spojivky.
  • Fyziologicky: růžové.
  • ? Bledý spojivkový vak (anémie), petechie.
 • Víčka
  • ? Xanthelasmata (hyperlipidemie).
 • Dutina ústní
  • Modravé zbarvení sliznic, nejlépe viditelné na spodině dutiny ústní.
  • Požádejte pacienta, aby otevřel ústa a zvedl jazyk k patru.
   • ? Zároveň si všímejte povlaku jazyka a stavu chrupu.
  • Požádejte pacienta, ať s otevřenými ústy řekne: „aaaa”. Pohledem zhodnoťte oropharynx, uvulu a měkké patro a mandle.
  • ? U infekce zarudnutí, povlaky, cyanotickou spodinu DÚ (centrální cyanóza).

4. Hrudník – zepředu

 • Požádejte pacienta, ať si odloží oblečení od poloviny pasu nahoru (do spodního prádla).
 • Pohled
  • Nejprve zhodnoťte pacientův hrudník jako celek.
  • Zaměřujte se na jizvy, změny kůže (erytém, ztluštění), asymetrii, deformity, inspirační postavení hrudníku.
 • Palpace
  • Kožní turgor
   • Jedno z vyšetřeních stavu hydratace pacienta.
   • Chytněte kůži mezi palec a ukazovák jedné ruky pod sternoklavikulárním kloubem a po 1–2 s pusťte. Sledujte vyrovnávání kožní řasy.
    • ?Nevyšetřujte kožní turgor na rukou – pojivo je tam volnější a mohl by být falešně snížen.
   • ? kožní řasa zůstává nad úrovní kůže a nevyrovná se okamžitě. Typicky např. u dehydratace.
   • Fyziologicky: turgor v normě
  • Úder srdečního hrotu
   • Palpujte celou dlaní i konečky prstů. Prsty mějte paralelně s žebry.
    • ? Pokud úder necítíte, požádejte pacienta o natočení se na levou stranu. Srdce se dostane blíže hrudníku a bude lépe palpovatelné.
   • Fyziologicky: 5. mezižeberní prostor v medioklavikulární čáře
   • ? Difuzní (dilatační kardiomyopatie), laterálně vychýlený (hypertrofie LK), úder nehmatný (nadváha, astma, emfyzém)
  • Expanze hrudníku
   • Pacienta vyzvěte, ať vydechne, na jeho hrudník přiložte ruce tak, aby se palci dotýkaly uprostřed sterna a dlaně byly volně položeny pod úrovní bradavek (prsty jsou paralelně se žebry).
   • Vyzvěte pacienta k nádechu. Palce by se od sebe měly oddálit.
   • Všímáme si symetrie (oddalují se obě ruce, nebo jedna zůstává ve stejné pozici?).
   • ? Vyšetření expanze je důležité také proto, aby se pacient před poslechem plic „rozdýchal”. Několika hlubokými nádechy dojde k expanzi kolabovaných alveolů, obzvláště nad ránem u starších ležících pacientů.
  • Poklep
   • Propněte druhý nebo třetí prst nedominantní ruky a přitiskněte jej na hrudník pacienta.
   • Ukazovákem druhé ruky dynamicky klepněte na druhý článek propnutého prstu.? Vždy poklepněte třikrát na jednom místě! Ostatní prsty nechejte také propnuté – nebudete jimi tak tlumit rezonanci.
   • Poklepem vyšetřujeme symetricky, tedy na jedné straně, pak na druhé a posouváme se od apexu plic k bazím.
   • Poklep provádíme supraklavikulárně, na klavikulu (výjimka: přímý poklep), infraklavikulárně, na hrudní stěně (ob dvě žebra, v mezižeberních pros
    torech).
   • Nezapomeneme na poklep v axillách a postranách hrudníku.
   • Fyziologicky: poklep plný jasný.
  • Poslech (poslechové body viz obrázek)
   • Pacienta vyzvěte, ať dýchá zhluboka, otevřenými ústy.
   • ? Upozorněte pacienta, aby sdělil případné motání hlavy, pocit na omdlení.
   • Vždy v jednom poslechovém bodě poslechněte celý dechový cyklus (tedy nádech i výdech), pak se teprve posuňte na další bod.
   • Poslechem vyšetřujte symetricky, tedy na jedné straně, pak na druhé straně a posouvejte se od apexu plic k plicním bazím.
    • Poslech provádějte supraklavikulárně, infraklavikulárně, na hrudní stěně (ob dvě žebra, v mezižeberních prostorech).
    • Nezapomeňte na poslech v axillách a postranách hrudníku.
   • Vedlejší zvukové fenomény jako chropy, pískoty, vrzoty atd. jsou nad rámec tohoto materiálu a budou probrány lékaři během klinické výuky, pokud ale uslyšíte v budoucnu chropy, vždy posuzujte jejich závislost na kašli (mizí s kašlem/zůstávají), vyzvěte pacienta, ať zakašle.
   • Fyziologicky: dýchání alveolární, čisté, symetrické, bez vedlejších zvukových fenoménů.
  • Bronchofonie – hrudní hlas
   • Metoda vyšetření poslechem.
   • Přiložte fonendoskop do poslechových bodů a vyzvěte pacienta, ať nahlas opakuje “třicet tři”. Srovnávejte levou a pravou stranu hrudníku v různých bodech.
   • ? Zesílení nad infiltrovanou tkání (pneumonie), oslabení nad zvýšeně vzdušnou tkání (pneumothorax, emfyzém).
  • Fremitus pectoralis – hrudní chvění
   • Metoda vyšetření pohmatem, v principu stejná jako bronchofonie, akorát na obě strany hrudníku přiložte dlaně, vyzvěte pacienta, ať nahlas opakuje “třicet tři” a srovnávejte zesílení nebo oslabení chvění.
   • ? Zesílení nad infiltrovanou tkání (pneumonie), oslabení nad zvýšeně vzdušnou tkání (pneumothorax, emfyzém).
   • ? Pacient může opakovat jakákoli slova, ale výhodná jsou taková, která obsahují znělou souhlásku (Brno, Praha, třicet…).

5. Hrudník – zezadu

 • ? Posaďte pacienta.
 • Pohled
  • Nejprve zhodnoťte záda jako celek.
  • Zaměřujte se na jizvy, změny kůže (erytém, ztluštění), asymetrii, deformity (skoliózu).
 • Palpace
  • Expanze hrudníku
   • Pacienta vyzvěte, ať vydechne, na jeho záda přiložte ruce tak, aby se palci dotýkaly uprostřed (na páteři). Dlaně volně položte paralelně se žebry. Vyzvěte pacienta k nádechu. Palce by se od sebe měly oddálit.
   • Všímejte si i symetrie (oddalují se obě ruce nebo jedna zůstává ve stejné pozici?).
  • ? CAVE! Pacienta vyzvěte, ať se nahrbí a překříží ruce na hrudníku. Tímto se od sebe oddálí lopatky, zvětší se mezižeberní prostory a poklep a poslech budou diagnosticky přínosnější. Starší nebo méně stabilní pacienty můžete vyzvat, ať překříží ruce na kolenou, popř. se opřou o stolek.
  • PoklepPoklepem vyšetřujte symetricky, tedy na jedné straně, pak na druhé a posouvejte se od apexu plic k plicním bazím.
   • ? Vždy poklepněte třikrát na jednom místě!
   • Fyziologicky: dýchání alveolární, čisté, symetrické, bez vedlejších zvukových fenoménů.
  • Poslech (stejná poloha jako při poklepu)? Pacienta vyzvěte, ať dýchá zhluboka, otevřenými ústy.
   • Vždy v jednom poslechovém bodě poslechněte celý dechový cyklus (tedy nádech i výdech), pak se teprve posuňte na další bod.
   • Poslechem vyšetřujte symetricky, tedy na jedné straně, pak na druhé a posouváme se od apexu plic k plicním bazím (ob dvě žebra).
   • Fyziologicky: dýchání alveolární, čisté, symetrické, bez vedlejších zvukových fenoménů.? Abyste zvládali rozlišovat patologie, je třeba, abyste si naposlouchali stovky fyziologických poslechů plic – začínejte proto vždy seshora! Pacient se také díky tomu rozdýchá.
   • Bronchofonie – hrudní chvění
    • Metoda vyšetření poslechem.
    • Přiložte fonendoskop do poslechových bodů a vyzvěte pacienta, ať nahlas opakuje “třicet tři”. Srovnávejte levou a pravou stranu hrudníku v různých bodech.
    • ? Zesílení nad infiltrovanou tkání (pneumonie), oslabení nad zvýšeně vzdušnou tkání (pneumothorax, emfyzém).
   • Fremitus pectoralis – hrudní chvění
    • Metoda vyšetření pohmatem, v principu stejná jako bronchofonie, akorát na obě strany hrudníku přiložte dlaně, vyzvěte pacienta, ať nahlas opakuje “třicet tři” a srovnávejte zesílení nebo oslabení chvění.
    • ? Zesílení nad infiltrovanou tkání (pneumonie), oslabení nad zvýšeně vzdušnou tkání (pneumothorax, emfyzém).
    • ? Pacient může opakovat jakákoli slova, ale výhodná jsou taková, která obsahují znělou souhlásku (Brno, Praha, třicet…).
   • Sakrální edém (? více ve Vyšetření Kardiovaskulárního systému)
    • Zatlačte pacientovi na sakrum po dobu několika sekund (podélně malíkovou hranou ruky).

6. Doplnění fyzikálního vyšetření

 • Základní vyšetření respiračního systému může vyžadovat další, tzv. paraklinické testy.
 • Saturace krve kyslíkem (SpO₂)
  • Měření nasycení krve kyslíkem pomocí pulzního oxymetru. Sonda přístroje se nasadí na prst pacienta, výsledná hodnota je v procentech. Normální je saturace nad 95 %.
 • Peak Expiratory Flow Rate (PEFR)
  • Je velmi jednoduchá a rychlá bedside metoda, která umožňuje hodnotit expirační funkci plic, proto je základem hodnocení pacienta s astmatem (obstrukcí).
 • RTG hrudníku
  • Vyšetření, které je levné, pacienta tolik nezatěžuje a podá základní obraz patologických procesů na plicích.
 • Arteriální krevní plyny (nesprávně zvaný Astrup)
  • Acidobazická rovnováha, měří se pH krve, parciální tlak kyslíku (pO2), parciální tlak oxidu uhličitého (pCO2), bikarbonát.
  • Je odrazem metabolismu tkání (odebíráme při podezření na metabolický rozvrat).
 • Samozřejmě může být potřeba vyšetření plic doplnit o vyšetření dalších systémů, zejména kardiovaskulárního a další paraklinická vyšetření (UZ, mikrobiologie sputa…).

Reference

 • Douglas, G. & Macleod, J., 2014. Macleod’s clinical examination, Edinburgh: Churchill Livingstone.
 • Longmore, M., 2014. Oxford handbook of clinical medicine, Oxford: Oxford University Press.