Soft skills

Soft skills, etika a zejména způsob komunikace s pacientem jsou pro nás základem, na kterém stavíme vše ostatní. Sebelepší odborné znalosti a vynaložené prostředky se minou účinkem, pokud nebude mít pacient důvěru ve zdravotnický personál a v péči o jeho zdraví.

Model kontaktní výuky

Absolventi naší výuky zažijí klinické setkání z pohledu tří různých osob: jako vyšetřující lékař, pacient a pozorující učitel, který poskytuje zpětnou vazbu a kontroluje postup podle checklistů. V každé roli si uvědomí něco jiného, avšak zcela zásadní je zkušenost z pozice pacienta v nepříjemných okamžicích nedůstojného odhalování, neobeznámení dopředu s postupem, nešetrné manipulace nebo nemožnosti položit dotaz.

Lékař po konci vyšetření dostane zpětnou vazbu od pacienta, přihlížejícího kolegy i lektora. Lektor jako supervizor po celou dobu udržuje konstruktivní atmosféru, všímá si všech tří studentů a provází je výukou tak, aby se každý soustředil na svou roli.

Cílem kontaktní výuky je, aby studenti dodržovali zásady etiky na praxích, přicházeli vhodně připraveni i oblečeni. Komunikovali korektně s pacienty, personálem i mezi sebou. Zajímali se o stav a pohodlí pacienta, ale také aby tvořili komunitu kolegů, kteří jsou schopni dát a hlavně přijmout zpětnou vazbu nebo kritiku, což je pro začínající lékařky a lékaře životně a profesně důležité.

Peer to peer

Peer to Peer Education (někdy také Near-Peer Teaching) znamená vzdělávání rovného s rovným. Vychází z předpokladu, že o něco zkušenější kolega předává informace a know-how v konkrétní problematice méně zkušeným kolegům, kterým tak efektivně ušetří čas a chyby, kterých by se jinak dopouštěli. Přitom se jako lektor sám učí a zdokonaluje.

Věříme, že díky tomuto systému výuky v Propedeutice v praxi učíme právě to, co studenti nejvíce potřebují a v čem mají největší mezery. Máme zkušenosti s výukou v České republice i v zahraničí, z akademických orgánů univerzity a fakulty. Prostřednictvím našeho Simulačního workshopu jsme objektivně zjistili a zaznamenali stav klinických dovedností studentů v 5. a 6. ročníku Všeobecného lékařství. Snažíme se také od počátku udržovat komunitu zkušených a kvalitních lektorů, studentů a lékařů, se kterými i nadále spolupracujeme a diskutujeme systém naší výuky, aby byla pro studenty co nejpřínosnější.

Naším cílem není jenom výuka studentů, ale i motivace studentů a lékařů k vyučování.

Evidence Based Medicine

Obsah našich materiálů ctí zásady Evidence Based Medicine, tedy medicíny založené na důkazech. Vycházíme zejména ze zahraničních zdrojů při tvorbě našich materiálů, které neustále aktualizujeme, abychom svým studentům i lektorům poskytovali relevantní up to date informace a vyučovali lege artis postupy pro moderní a bezpečnou klinickou praxi.