Matěj Anton, Jiří Libra, Lucia Macková, Klára Vataha, Martina Žižlavská

Jsme tým lékařů, absolventů a studentů všeobecného lékařství na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity se zájmem o výuku klinických dovedností, pregraduální lékařské vzdělání a simulace v medicíně.

Postupně někteří z nás absolvují nebo již absolvovali ceritifkace USMLE,  vyučovali přípravný předmět USMLE na lékařské fakultě, prošli a prochází řadou zahraničních studijních a pracovních pobytů, a někteří z nás pracují v zahraničí. V rámci Simulačního pracoviště LF MUNI se postupně zaškolujeme v práci se simulátory, virtuálními pacienty a podobně.

Jsme také zaměstnanci Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v rámci Simulačního Pracoviště LF MUNI jako metodici interaktivní výuky.