Simulační pracoviště Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (zkratkou SIMU) bude v českých podmínkách unikátní pracoviště zaměřené na praktickou výuku studentů.

Zcela nový komplex, jehož stavba započala v červenci 2017 a který je financovaný z projektu Strategické investice Masarykovy univerzity do vzdělávání SIMU+, bude součástí Univerzitního Kampusu Bohunice v Brně. Po jeho dostavbě v roce 2020 vzniknou podmínky pro zařazení moderních edukačních prvků do výuky studentů.

V rámci komplementárního projektu Masarykovy univerzity MUNI 4.0, mířícího ke zvýšení kvality vzdělávání na Masarykově univerzitě s ohledem na trh práce, ale také nároky studentské obce, jsou připravovány nové profily absolventů, nová institucionální akreditace a implementace nových výukových metod do kurikula studijních programů na lékařské fakultě.

Členové realizačníh týmu Propedeutiky v praxi se stali postupně od 01.07.2017 součástí pracovní skupiny pro simulace v medicíně a jako metodici interaktivní výuky se podílí na tvorbě obsahu a metody výuky v SIMU. SIMU také poskytuje veškeré potřebné materiální, finanční a prostorové zabezpečení na fungování projektu a workshopů.

Více informací o SIMU na oficiálních stránkách http://simu.muni.cz/.