Úvod do propedeutiky je celodenní čistě prakticky orientovaný workshop. Jeho smyslem je vyzkoušet, ověřit a zdokonalit dovednosti v klinickém fyzikálním vyšetření prostřednictvím simulace.

Vše probíhá pod nepřetržitým dohledem lektora, který ihned poskytuje konstruktivní zpětnou vazbu, poukáže na klady a vysvětlí nedostatky. Workshop probíhá v rámci Simulačního pracoviště Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, kterého je projekt Propedeutika v praxi součástí.

Všechny potřebné studijní podklady jsou dostupné v online kurzech na online.propedeutikavpraxi.cz.
Kurzy zahrnují schémata, obrázky, videa a testy. Jejich absolvování je podmínkou účasti na workshopu. Poctivá teoretická příprava je nutná pro zajištění maximálního přínosu simulace vyšetření pacienta.

O workshopu

Komu je určen: studentům 3. ročníku Všeobecného lékařstvní na LF MUNI

Kdy: 10. a 11. listopadu 2018

Kde: Univerzitní kampus Bohunice, pavilon A11

Kapacita: v sobotu max. 66 studentů a v neděli max. 66 studentů

Přihlášení: pondělí 22. 10. v 17:00 v Informačním systému Masarykovy univerzity (IS MUNI)

Podmínky účasti: registrovat se na portálu online.propedeutikavpraxi.cz a absolvovat zde online kurzy (úvodní a čtyři systémy) do 5. 11. včetně. Splnění podmínky účasti bude 6. 11. potvrzeno informačním e-mailem.

Upozornění: Pokud nesplníte podmínky účasti, bude vaše účast na workshopu zrušena a vaše místo obsazeno náhradníkem z pořadníku přihlášených v IS MUNI.

S sebou na workshop: Vlastní fonendoskop a zdroj světla (kapesní svítilnu, alespoň jednu do trojice), veškeré ostatní vybavení bude k dispozici na místě. Doporučujeme pohodlné oblečení – nejsou vhodné šaty a sukně. Zajištěno bude lehké občerstvení a můžete počítat s přestávkou na oběd. To nejdůležitější je dobrá nálada a snaha se zlepšit 😉

Náplň workshopu:

  • 4 čistě praktické bloky zaměřené na vyšetření kardiovaskulárního, respiračního, gastrointestinálního systému a na vyšetření hlavy a krku.
  • Na začátku každého bloku proběhne krátká demonstrace lektory, upozornění na specifické techniky a prostor pro vaše dotazy. Poté si vše sami vyzkoušíte.
  • Budete pracovat ve skupině po třech, pod celodenní supervizí proškoleného lektora. Vyzkoušíte si roli vyšetřujícího, pacienta i evaluátora. Prosím počítejte s tím, že v roli pacienta je nutné sundat si tričko, svléct se do podprsenky.
  • Nebudeme vás primárně učit rozlišovat patologické nálezy (přízvučné a nepřízvučné chrůpky, co je to ascites apod.). Cílem je, abyste si osvojili správnou techniku, díky které patologii poznáte. To znamená například jak správně napolohovat pacienta, kam přiložit fonendoskop a jak vůbec poslouchat.
  • Výhodou je, že budete pod neustálým drobnohledem lektora. Bohužel se stává, že vás během studia nikdy při vyšetřená lékař neuvidí. Při počtu 20 studentů na jednoho lékaře je to téměř nemožné.
  • Je naprosto zásadní, abyste se od začátku učili správným návykům a zejména systematickému postupu. Musíte vědět, proč v danou chvíli provádíte konkrétní úkon, že ho děláte správně a jak budete pokračovat dál.
  • Podrobnosti o metodice výuky zde

Program workshopu

08.00 Registrace a zahájení
09.00 – 18:00 Jednotlivé bloky probíhající paralelně s hodinovou obědovou přestávkou
18.00 Společné zakončení

Průběh každého bloku vyšetření

1. Obecné instrukce a demonstrace vyšetření lektory
2. Práce ve trojicích, vystřídání v rolích, individuální zpětná vazba od lektora
3. Shrnutí nejdůležitějších bodů, častých chyb

Těšíme se na viděnou!