Co vás budeme učit?

 • V první řadě vás NEBUDEME učit patologické nálezy – jak rozlišovat přízvučné a nepřízvučné chrůpky, co je to ascites apod. – ale BUDEME vás učit např.:
  • jak se správně poslouchají plíce (polohování pacienta, pokyn pacientovi, kam všude přikládat fonendoskop, jakou stranou, a jak vůbec poslouchat)
 • Možná vám toto přijde jako samozřejmost, ale není!
 • Mnoho z nás studentů nikdy neviděl vyučující lékař vyšetřovat.
 • Výuka většinou probíhá tak, že přijdete na oddělení, dostanete přiděleného pacienta, jdete ho vyšetřit a pak se bavíte o tom, co jste zjistili. Nebo jdete jako skupina studentů s vyučujícím po pacientech a ukazuje vám nálezy.
 • Že by vás někdo zkontroloval, poskytl detailní zpětnou vazbu a měl čas vás to naučit, se sice stává, ale není to rozhodně pravidlem.
 • Je naprosto zásadní, abyste se od začátku učili správným návykům a zejména systematickému postupu. Musíte vědět, proč v danou chvíli provádíte konkrétní úkon, že ho děláte správně a také co budete dělat dál.

Studijní materiály

 • Veškeré materiály, potřebné ke studiu, vám poskytneme my.
 • Materiály se budou týkat:
  • jednak workshopu – postupy vyšetření, odběr anamnézy apod.,
  • ale i vašeho budoucího studia (např. již nyní zveřejněné Základní principy).
  • Připravujeme pro vás také “Handbook propedeutiky do kapsy”, který bude dostupný na podzim, stručný hutný materiál v rozsahu zhruba dvaceti stran, kde na dvoustranně vždy naleznete vše potřebné pro provedení kvalitního vyšetření určitého systému.
 • Námi připravované materiály týkající se odběru anamnézy a fyzikálního vyšetření, stejně tak jako “Handbook”, prochází a budou procházet recenzí garantů jednotlivých oborů a přednostů klinik.
 • Nemusíte se tak bát, že vás budeme učit nesmysly, naopak vycházíme z kvalitních českých a zejm. zahraničních zdrojů, ale hlavně klademe důraz na to, co se ve výuce neučí, s čím jsme měli jako studenti sami problém – na postup a správnou techniku provádění vyšetření.