Výuka Propedeutiky v praxi musí mít co největší přínos pro každého účastníka. Proto má každá lekce svou online teoretickou část, na kterou navazuje kontaktní workshop, kde se znalosti uplatní čistě prakticky. Online část obsahuje úvod do tématu, učební text, video a na závěr test. Absolvování online výuky je podmínkou účasti na workshopu.

Během workshopu pak pracuje trojice studentů s jedním lektorem u jednoho lůžka. V případě OSCE workshopu řeší klinické situace každý zvlášť.


Online výuka

Vstoupit do online výukového systému Propedeutika v praxi

Využívá open-source software Moodle s cílem udržet naši výuku základních klinických dovedností co nejvíce kontaktní. Jde o kontinuální proces, který se postupem času bude upravovat, rozšiřovat nebo zkracovat dle aktuálních potřeb a zpětné vazby studentů.

Více informací o online výuce

Metodika

Flipped Classroom

Metoda flipped classroom bývá překládaná jako výuka naruby. Jejím principem je teoretická příprava mimo učebnu, z předem dostupných studijních materiálů. Kontaktní výuka je pak maximálně praktická a slouží k uplatnění již získaných znalostí.

Lékař – Pacient – Hodnotící

V kontaktní výuce klinických dovedností pracujeme s modelem záměn rolí. Celý workshop probíhá ve trojicích u jednoho lůžka. Každá trojice má svého lektora. Studenti si postupně vystřídají roli lékaře, pacienta i hodnotícího.

See – Do – Teach

Každý lektor Propedeutiky v praxi je držitelem certifikátu k výuce konkrétní lekce nebo skupinu jednotek. K jeho získání prošel workshopem jako student, absolvoval Lektorský kurz a poté odučil jeden workshop pod dohledem zkušených lektorů.

Více o metodice výuky

Zdroje

V rámci Propedeutiky v praxi tvoříme postupně nové materiály tak, aby co nejlépe sloužily našim cílům a také byly přizpůsobeny českému prostředí. Kvalita informací, které chceme projektem předat, je naší velkou prioritou. Výběr těch správných zdrojů je pro nás proto klíčový. Vycházíme především ze zahraniční literatury, inspiraci čerpáme také z řady online kurzů, videí a podobně koncipovaných projektů.

Více informací o zdrojích