Flipped classroom

Metoda flipped classroom bývá překládaná jako výuka naruby. Jejím principem je teoretická příprava mimo učebnu, z předem dostupných studijních materiálů. Kontaktní výuka je pak maximálně praktická a slouží k uplatnění již získaných znalostí.

V Propedeutice v praxi to znamená průchod online výukovou lekcí před vlastní kontaktní výukou (workshopem). Online lekce obsahuje materiály pro danou výukovou jednotku, včetně videa a testu. Během kontaktní výuky je veškerý čas věnován praktickému nácviku a konkrétním dotazům studentů, kteří přicházejí maximálně teoreticky připraveni.

Lékař – pacient – hodnotící

V kontaktní výuce klinických dovedností pracujeme s modelem záměn rolí. Celý workshop se probíhá ve trojicích u jednoho lůžka. Každá trojice má svého lektora. Studenti si ve trojici postupně vystřídají roli lékaře, pacienta i hodnotícího.

V roli vyšetřujícího lékaře si student vyzkouší komunikaci s pacientem a postup vyšetření a následně získá zpětnou vazbu – nejprve od samotného pacienta, pak hodnotícího a nakonec od zkušeného lektora, který během celé výuky udržuje konstruktivní atmosféru.

Jako pacient si student vyzkouší jaké to je být vyšetřován a může si tak uvědomit mnoho aspektů, které by si z perspektivy vyšetřujícího nemusel uvědomit. Ať už se to týká autonomie člověka, tedy jaké je to být nešetrně odhalován nebo neupozorněn na postup vyšetření, nebo pouze pocitu vlastního studu.

Hodnotící pozoruje své kolegy a do checklistu zaznamenává postup vyšetřujícího, od podání ruky, představení se, ověření identity a získání informovaného souhlasu, přes vlastní vyšetření až po ukončení a rozloučení. Jeho úkolem je po vyšetření poskytnout důkladnou zpětnou vazbu.

Lektor podporuje jemu svěřenou trojici studentů, aby si navzájem zvykli poskytovat i přijímat konstruktivní zpětnou vazbu. Zároveň odpovídá na dotazy a usměrňuje účastníky ke správnému provedení celého vyšetření. Je to velmi důležité nejen během workshopu, ale zejména pro budoucí klinické stáže a  praxi.

See – Do – Teach

Každý lektor Propedeutiky v praxi je držitelem certifikátu k výuce konkrétní lekce nebo skupinu jednotek. K jeho získání prošel workshopem jako student, absolvoval Lektorský kurz a poté odučil jeden workshop pod dohledem zkušených lektorů.