Online výukový systém Propedeutiky v praxi je postaven na našich základních principech. Snažíme se výuku základních klinických dovedností a klinického setkání udržet co nejvíc kontaktní. Z tohoto důvodu jsme veškerou teoretickou část výuky přesunuli do online prostoru.

Využíváme open-source e-learningový software Moodle, který nám umožňuje využívat moderní funkcionality webových aplikací a dělat naší teoretickou výuku víc dostopnou. Pro všechny, kdykoliv a odkudkoliv.

Online výukový systém je živá platforma, která se bude postupem času rozšiřovat a upravovat dle aktuálních potřeb. Přibudou i nové kurzy. Součástí je také anonymní zpětná vazba. Všechny připomínky bereme na vědomí a lekce pak dle potřeb upravujeme.

Vstoupit do Online Propedeutika v praxi

Dostupné kurzy

Úvod do fyzikálního vyšetření

Kurz Úvod do fyzikálního vyšetření vysvětluje principy, na kterých projekt Propedeutika v praxi staví. Dozvíte se zde základní pravidla, která je potřeba dodržovat při pohybu ve zdravotnických zařízeních. Nastiňuje také zásady vyšetřovacích technik a průběhu vyšetření pacienta. Tento kurz je povinnou prerekvizitou pro možnost zápisu do dalších kurzů v kategorii Fyzikální vyšetření. Na tento kurz nenavazuje workshop.

Vyšetření respiračního systému

Vyšetření kardiovaskulárního systému

Vyšetření gastrointestinálního systému

Vyšetření hlavy a krku

Kazuistické otázky

Aplikace klinických znalostí v praxi

Postup a nabývání znalostí v jednotlivých kurzech je kontrolován prostřednictvím průběžných testových otázek. Medicína je ale praktikována v kazuistikách, řešením jednotlivých klinických situací. Proto jsou naše otázky zaměřené na řešení konkrétních klinických situací, ať už v rámci správné komunikace s pacientem nebo postupem fyzikálního vyšetření.

53letý muž je hospitalizován na interním oddělení v nemocnici k došetření opakujících se synkop. Za poslední měsíc se mu třikrát stalo, že ztratil vědomí a probral se až po blíže nespecifikované době, kdy ležel na zemi. Pacientovi byly opakovaně naměřeny vyšší hodnoty tlaku krve, které po dohodě s praktickým lékařem snaží zkorigovat úpravou jídelníčku a zvýšením fyzické aktivity. Vitální funkce jsou TK je 125/85 mmHg, TF 60/min, TT 36,7 °C. Ošetřující lékař jde pacienta ráno vyšetřit a zkonzultovat s ním další postup. Která z následujících možností představuje v tomto případě nejlepší způsob hygieny rukou předtím, než lékař přistoupí k pacientovi?

A. Umytí rukou vodou.
B. Umytí rukou mýdlem a vodou.
C. Použití alkoholové dezinfekce.
D. Umytí rukou a použití alkoholové dezinfekce.

Certifikace

Vylepšete si své CV

Úspěšným absolvováním kurzů (výukových lekcí) prostřednictvím online výukového systému a následně kontaktního workshopu v prostorách získáte verifikovaný certifikát. Samotný certifikát je vydáván a ověřen ředitelem Simulačního pracoviště Masarykovy Univerzity a garantem Propedeutiky v praxi. Je dodáván v čistě elektronické podobě a je verifikovatelný prostřednictvím našich webových stránek.