V rámci Propedeutiky v praxi vytváříme postupně nové materiály tak, aby co nejlépe sloužily našim cílům a také byly přizpůsobeny českému prostředí. Kvalita informací, které chceme projektem předat, je naší velkou prioritou. Výběr těch správných zdrojů je pro nás proto klíčový.

Vycházíme především ze zahraniční literatury, inspiraci ale čerpáme také z řady online kurzů, videí a podobně koncipovaných projektů. Každý tento materiál je utvářen za jiným cílem, což se odráží ve struktuře a jejich obsahu. Pro každého, kdo má zájem o rozšíření obzorů a samostudium zde uvádíme výčet stěžejních zdrojů i s krátkým představením, aby se vám snadněji hledalo to, co právě potřebujete.

Pokud máte tip na zajímavé materiály, nebo narazíte na inspirativní video, budeme moc rádi, když se s námi podělíte.

Knihy

Bates‘ Guide to Physical Examination and History Taking

Lynn S. Bickley

Tato komplexní kniha je vhodná pro široké spektrum čtenářů, ať už jsou v počátcích studia nebo lékaři v praxi. Je rozdělena do tří stěžejních jednotek. První se do hloubky zabývá principy fyzikálního vyšetření, vedení rozhovoru s pacientem a evidence-based přístupem k vyhodnocení klinických nálezu. Druhá jednotka detailně rozebírá samotná vyšetření, která jsou rozdělena na jednotlivé kapitoly dle potřeby – někdy podle regionu (např. hlava a krk) a jindy dle systému (např. kardiovaskulární). Třetí jednotka popisuje managment specifických skupin populace – novorozence, děti, těhotné a seniory.

Celá kniha je logicky strukturována a doplněna mnohými fotografiemi a ilustracemi jak správných vyšetřovacích technik, tak abnormálních nálezů. Ke knize existuje také kapesní průvodce (Bates’ Pocket Guide to Physical Examination and History Taking) a videoprůvodce (Bates’ Visual Guide to Physical Examination).

Macleod’s Clinical Examination

Graham Douglas, Fiona Nicol, Colin Robertson

Macleod je naším dalším oblíbeným zdrojem. Jedná se o velmi komplexní materiál, který lze také doporučit různé úrovni čtenářů.

Má relativně jednoduchou strukturu, při které si zachovává široký úhel pohledu na klinické vyšetření, dobrou systematiku samotných vyšetření i uspokojivou úroveň detailů a popisu nálezů.

V první části pokrývá základní principy, ve druhé systematické vyšetření, které je spíše než regionálně zaměřeno na jednotlivé systémy (kardiovaskulární, respirační… atp.). Třetí část se zabývá různými specifickými situacemi (vyšetření dětí, seniorů, kritických pacientů…) a poslední část je věnovaná přípravě na zkoušky OSCE.

V rámci knihy se dočkáte řady ilustrací a fotografií a také velkým množstvím shrnujících tabulek a přehledů. Nechybí také návaznost na videa s ukázkou postupu vyšetření.

Oxford Handbook of Clinical Medicine

Murray Longmore, Ian B. Wilkinson, Andrew Baldwin, Elizabeth Wallin

Odhadujeme, že se jedná o nejrozšířenější zahraniční knihu mezi mediky v ČR. Smutnějším odhadem však je, že její první dvě kapitoly budou dost možná ty nečastěji přeskakované. Ta první s názvem Thinking about medicine je velmi dobře koncipovaný průřez základními principy lékařství jako takového a doporučujeme přečíst si ji opravdu všem medikům a lékařům.

Druhá kapitola History and examination má z námi doporučených zdrojů pro studium propedeutiky jednu jednoznačnou výhodu – na nejmenším počtu stran se zde dozvíte to nejpodstatnější.

Evidence-Based Physical Diagnosis

Steven McGee

Tato kniha je značně pokročilejším materiálem, určena spíše pro lékaře v praxi, lektory propedeutiky a pro nás, kteří tvoříme materiály pro Propedeutiku v praxi.

Cílem tohoto díla je podívat se na fyzikální vyšetření pacienta optikou evidence based. Rozebírá jednotlivá vyšetření a abnormální nálezy a udává jejich výtěžnost. Jaká je pravděpodobnost, že pacient s tímto příznakem má toto onemocnění? A jaká je pravděpodobnost, že pacient bez tohoto příznaku nemá toto onemocnění? Jinými slovy, jak moc se v které situaci mohu o svůj nález opřít? Vše je doplněno také detailními poznatky o etiologii a patofyziologii příznaků.

Kniha je důkazem toho, že i v dnešní moderní době, kdy se mnohdy opíráme více o zobrazovací a laboratorní metody než o vlastní vyšetření, má fyzikální vyšetření stále svou velkou roli – jen je potřeba přesně vědět jakou.

The Rational Clinical Examination; Evidence-Based Clinical Diagnosis

David L. Simel, Drummond Rennie

Pokročilejší materiál, který je především pro čtenáře, kteří mají rádi kazuistiky a vědu. Padesát klinických situací je zde rozebráno z pohledu přesnosti a výtěžnosti různých fyzikálních vyšetření.

Online zdroje

Geeky medics

Jedná se o velmi zajímavý projekt mediků pro mediky, který slouží mj. k přípravě na OSCE zkoušky. Kromě strukturovaných materiálů s postupy na webu mají nespočet užitečných videí i mobilní aplikaci.

Stanford 25

Projekt Stanford 25 s podtitulem Promoting the Culture of Bedside Medicine je rozsáhlým zdrojem inspirace nejen pro studenty medicíny, ale také pro jejich vyučující a všechny praktikující lékaře. Doporučujeme např. kanál videí Skills Symposium.

Komplexní online kurzy určené pro lektory a vyučující

Teaching and Assesing Clinical Skills, University of Michigan

Instructional Methods in Health Professions Education, University of Michigan

V českém prostředí vyučující v klinické praxi bohužel nejsou na praktickou výuku systematicky připravováni a kvalita výuky tak závisí především na jejich přirozeném citu. Mnohé se však dá změnit již jen zamyšlením se, diskuzí a snahou stát se lepším vyučujícím. Tyto kurzy jsou k tomu dobrou příležitostí.