Upozornění:
Tento článek nemá reference. Zdrojem jsou vlastní zkušenosti autorů (organizačního týmu Propedeutika v praxi).

Proč studovat propedeutiku?

 • Propedeutika obecně znamená úvod do problematiky, vzdělání se v metodice a jazyku určité vědy, nepodkročitelné pro její další studium. V rámci medicíny a předmětu Propedeutika, který nyní máte, byste se měli naučit:
  • odběr anamnézy (rozpravu s pacientem),
  • klinické vyšetření pacienta za pomoci fyzikálních vyšetřovacích metod (pohled, pohmat, poklep, poslech),
  • a porozumět principům a indikacím paraklinických vyšetření (laboratorní vyšetření, zobrazovací metody) a umět je interpretovat.
 • To vše za účelem zjištění co nejvíce informací, abychom si mohli vytvořit obraz o pacientově zdraví a zvolit správně další postup.
 • Výborná znalost propedeutiky je nutná pro dobrou každodenní praxi. Věnujte jí proto nyní, na začátku svého klinického studia, patřičnou pozornost. Vyhnete se tak zbytečným chybám jak lidským, tak faktickým, na které vás pak dlouho nikdo, nebo nikdy, neupozorní.
 • Návyky, které si teď vytvoříte (dobré i zlé), se s vámi potáhnou do konce profesního života.

Klinická část studia

 • Klinická část studia je to, co jste si představovali pod pojmem “studovat medicínu”.
 • Když se chce medik naučit všechno o akutní appendicitidě, raději běží do knihovny než do pokoje s pacientem, případně sahá do kapsy pro mobil. Nedělejte to.

Ten, kdo studuje medicínu bez knih, pluje po nezmapovaném moři. Ale ten, kdo studuje medicínu bez pacientů, se na moře ani nevydá.
William Osler (1849-1919)

 • Učebnice jsou přímočaré a jednoduché, proto je nechejte na doma a v nemocnici věnujte plně pozornost dění kolem vás.
 • Naneštěstí nic, včetně klinické výuky, není ideální.
 • Z pozice šesťáků, kteří prošli vším, čím se dalo, vám radíme, abyste se drželi následovných rad a ze stáží tak vytěžili maximum:
  • Nastudujte si propedeutiku ještě před začátkem semestru.
  • Vždy den před výukou si zopakujte základy, ideálně ve formě videí (i anglických).
  • Nikdy nepromarněte šanci vyšetřit pacienta a odebrat anamnézu:
   • ani za všechny roky studia na to není dostatečný prostor,
   • vždy je co zlepšit.
  • Postupujte vždy systematicky, ať to trvá jakkoliv dlouho, i kdybyste to měli nestihnout:
   • jste medici a je nejdůležitější, abyste si vytvořili systém, podle kterého budete postupovat – ať si říká kdo chce co chce.
  • Nikdy nepromarněte šanci k jakémukoliv praktickému výkonu (i vytahování drénu a stehů, měření krevního tlaku, odběru krve, kanylaci…):
   • pod supervizí se vám nemůže nic stát, je lepší na sebe nyní nechat křičet a udělat chybu, než abyste to v budoucnu provedli špatně, až budete muset pracovat samostatně,
   • pokud máte provádět bez dozoru něco, co jste ještě nikdy nedělali a můžete u toho pacientovi ublížit, požádejte o supervizi, nebo to nedělejte!
  • Nikdy nenechte strach z neznáma ochromit vaše nadšení pro učení se.
  • Pokud se stane, že konkrétní výuka není dle vašich představ, nebojte se diskutovat s vyučujícími i mezi sebou o tom, co byste měli a chtěli dělat.

Lex artis a Evidence Based Medicine (EBM)

 • Lex artis je doslova “zákon umění” a většinou se tento termín používá při doporučených nebo správných postupech léčby/procedury/…
 • EBM je medicína založená na důkazech a tedy na klinických studiích a výzkumu.
 • Experience Based Medicine (XBM) je založená na vlastní zkušenosti lékaře, není podložená studiemi.
 • Každá z nich má své limity a existuje vhodný čas i prostor pro obě dvě (EBM, XBM)
 • Vy jste ale medici bez zkušeností – držte se proto vždy jenom Evidence Based Medicine.
  • Cokoliv jiného je pro vás špatně.
  • Ani po vystudování školy si ještě nemůžete dovolit dělat XBM.
 • Guidelines jsou doporučené postupy, které jsou založené na EBM, většinou vydávané jako doporučení od velkých lékařských společností. Pokud možno, řiďte se jimi.
  • Různá pracoviště (nemocnice) můžou mít svoje guidelines nebo protokoly. Pokud je tomu tak, řiďte se jimi.
  • Guidelines v žádném případě nejsou určeny jen pro nezkušené. Jsou v nejlepším zájmu pacienta a statisticky prokazatelně snižují mortalitu (úmrtnost) i morbiditu (nemocnost) pacientů. Kdyby se zjistilo, že tomu tak není, nebo jsou zastaralé, aktualizují se.
  • Nepostupovat dle guidelines je nezodpovědnost lékaře i studenta. Každý lékař i pacient je jiný a vyhovuje mu jiný přístup, i význam personalizované medicíny roste a bude růst i nadále. Statistika ale nikdy nelže. Nepleťte si pojmy personalizovaná EBM, experience based medicine a nedodržení guidelines.
 • V praxi se bohužel setkáte s porušením mnoha obecně doporučovaných (i zde uvedených) pravidel. To ale není důvod, abyste je porušovali také.
 • Buďte o třídu výš a dělejte medicínu zítřka. Vždy dodržujte obecné zásady dobré klinické praxe (hygiena, informovaný souhlas, lege artis postupy, guidelines atd.).
 • Učte se proto od začátku svého klinického studia z nejlepších materiálů, jakých můžete.