Upozornění:
Tento článek nemá reference. Zdrojem jsou vlastní zkušenosti autorů (organizačního týmu Propedeutika v praxi).

Prezentace na veřejnosti

 • Lékařská profese je mezi širokou veřejností nejváženější povolání.
 • Od počátku studia VL reprezentujete nejen sebe, ale i celou lékařskou komunitu.
 • Vybrali jste si tedy povolání, kde musíte přinášet oběti pro dobro svých pacientů. Smiřte se s tím 🙂
 • Vaše odborné znalosti vám získají zasloužený respekt a obdiv, ale jenom v akademických kruzích a možná i u vašich rodin.
 • Pokud chcete, aby vás vaši pacienti poslouchali, spolupracovali s vámi a dokonce si vás vážili, musíte se tak chovat. V očích pacienta to nejsou odborné znalosti, ale hlavně:
  • slušné a uctivé chování,
  • osobní přístup,
  • slůvka jako “prosím”, “děkuji”, “omlouvám se”,
  • “drobnosti” jako pohled do očí, vyjádření empatie, podání ruky, úsměv, velká dávka trpělivosti,
  • a až pak jsou to vaše odborné znalosti.
 • Je proto velmi důležité, jak budete vystupovat na veřejnosti (venku, ve společnosti i na internetu) již jako student medicíny.
 • Připomínejte si vážnost svého povolání a chovejte se podle toho. S úctou a pokorou. Nikdy povýšenecky. Nikdy nedbale.
 • Mějte tyhle řádky na paměti v jakékoliv situaci (v MHD, hospodě, na sociálních sítích).

Vzezření

 • Dbejte na své vzezření za všech okolností a obzvlášť v nemocnici.
 • Neupravený medik nebo lékař vzbuzuje v pacientovi pochybnosti o jeho kompetenci bez ohledu na jeho odborné znalosti.
  • Pamatujte, že pacient si z hospitalizace pamatuje jenom vás (lékaře), zdravotní sestru a svoji ránu/nemoc.
  • Pacient si může říkat: “Když se nedokáže postarat o sebe, jak se může postarat o mě?
 • Vaš vzhled a vystupování musí odpovídat vážnosti vašeho (budoucího) povolání.
 • Pomačkané pláště, špinavé, sportovní nebo zpocené oblečení jsou v nemocničním prostředí a na akademické půdě neakceptovatelné.
 • Šortky nejsou vhodné.

Chování v nemocničním prostředí

 • Nemocnice by měly být místem klidu pro léčení těla i duše.
 • Pacienti jsou vždy nejvyšší priorita. Výuka mediků přijde až pak.
 • Vždy se chovejte uctivě ke každému z personálu (profesoři, lékaři, sestry, účetní, sanitáři…).
 • Nekřičte. Dávejte pozor, ať skupinové diskuse nepřehluší klid.
 • Neběhejte. Je to nebezpečné.
 • Usmívejte se. S otráveným personálem se setkáte stoprocentně. Přerušte tento začarovaný kruh úsměvem a dobrou náladou. Vrátí se vám to.
 • Zdravte. Všechny. Bez výjimky.
 • Buďte pokorní. Vždy proste, děkujte a omlouvejte se.
 • Nikdy se s nikým z personálu nehádejte. Prostě nikdy. S nikým.
  • Pokud máte ale odlišný názor nebo si myslíte, že je něco v nepořádku, slušně se zeptejte a diskutujte. V soukromí, ne před pacientem.
 • Vždy se představte personálu. Může se zdát, že jsou všichni zaneprázdnění, poslouchat ale dokážou. Řekněte, kdo jste a proč jste tam.
  • Kvůli bezpečnosti provozu nemocnice je důležité vědět kdo jste, proč tam jste a co dokážete nebo nedokážete dělat.

Prezentace na sociálních sítích

 • Nic, co zveřejníte na sociálnich sítích, NENÍ vaše soukromé.
 • Proto se zamyslete dvakrát nad tím, co na nich zveřejňujete. Mohou to vidět nejen vaši známí, pacienti a lékaři, ale i vaši budoucí zaměstnavatelé.
 • Smažte nebo si skryjte (režim “Only me”) fotky s alkoholem, cigaretami, ve spodním prádle a jiné pobuřující nebo zákon porušující fotky nebo videa. Jste budoucí lékaři. Pamatujete?
 • Nezapomeňte se ale bavit a odpočinout si. Jen to nemusí vidět úplně každý 🙂