Upozornění:
Tento článek nemá reference. Zdrojem jsou vlastní zkušenosti autorů (organizačního týmu Propedeutika v praxi).

Kontakt s pacientem

 • Vždy se představte jménem a představte i své přítomné kolegy.
 • Podejte ruku. Výjimkou je pacient ve značném neklidu nebo se zlomenýma rukama.
  • Podání ruky je obecně známé gesto napříč všemi kulturami. Nebojte se toho.
 • Jednoznačně uveďte svoji roli (medik, student všeobecného lékařství, ročník studia).
 • Ověřte si identitu pacienta: požádejte, ať řekne své celé jméno a datum narození.
 • Získejte informovaný souhlas (detailní kapitola již brzy).
  • Informovaný souhlas je právní povinnost při jakémkoliv úkonu. Verbální souhlas pro potřeby vyšetření stačí.
 • Dopřejte pacientovi soukromí: zavřete dveře, zatáhněte závěsy.
 • Při anamnéze upozorněte na lékařské tajemství (detailní kapitola již brzy).
 • Zeptejte se, zda pacient nemá otázky či obavy, a jestli pro něj můžete něco udělat.
 • Přesvědčte se při odchodu jak otázkou, tak pohledem, že pacienta zanecháváte v pohodlí (přikrytého, pohodlně uloženého, se stolkem na dosah apod.).
 • Na závěr poděkujte.
 • Při odchodu si vydezinfikujte ruce (a fonendoskop nebo jiné použité nástroje).
 • Pokud se vám něco ohledně pacienta “nezdálo”, neprodleně o tom informujte lékaře.
 • Tyhle řádky se vám můžou zdát jako do očí bijící samozřejmost. Budete se ale divit, že je téměř nikdo nedodržuje.

Soft skills

 • Přizpůsobte se úrovni očí pacienta – sedněte si na židli, pokud je to nutné, přidřepněte si na zem.
 • Nechejte pacienta spontánně mluvit, začněte otevřenou otázkou (“Co Vás sem přivádí?”, “Co pro Vás můžu udělat?”).
 • Během vyprávění se na pacienta dívejte. Dívejte se s pochopením a dávejte ho najevo.
 • Nikdy pacienta nesuďte. Nenáleží vám to.
 • Poznámky si ideálně udělejte až na závěr.
  • Pokud je to nutné během vyšetření, zaznamenávejte si jenom ty absolutně nejpodstatnější věci (a na závěr se na ně popř. doptejte znovu).
  • Není to takto jednoduché, ale trénujte se v tom již od začátku – pamatovat si, co vám pacient říká, je základ.
 • Pobízejte mluvení slovy “řekněte mi (o tom) více”.
 • Až pacient skončí své vyprávění, pokládejte mu cílené otázky a vyhněte se sugestivním otázkám, které pacienta navádějí k odpovědi dle vaší otázky:
  • Např.: “Neměl jste ale horečku, že ne?” X „Měřil jste si teplotu, pokud ano, kolik jste měl?“
 • Všímejte si řeči svého těla:
  • Nekřižte ruce přes hruď.
  • Nakloňte se k pacientovi blíže.
  • Souhlasně pokyvujte hlavou.
  • “Nelovte” otázky očima všude kolem (předejdete tomu tak, že se naučíte dobře systém).
 • Zdržte se svých osobních komentářů a emocí.
 • Když pacient vyjádří své obtíže, empaticky reagujte: “To je mi líto.” “To mě mrzí.” apod.
  • Empatii předstírejte, je-li to nutné: Fake it, ‘til you make it.
 • Pokud možno, nedívejte se na hodiny.
 • Vůbec nikdy nevyřizujte zprávy na mobilu, pokud jste v přítomnosti pacientů.
 • Zrcadlete: “vidím, že jste smutná/rozzlobená”.
 • Parafrázujte a shrnujte. Ujasníte si tak nesrovnalosti v příběhu a pacient vás může vždy opravit.
  • Abych to shrnul, přišel jste s …”, “Jestli tomu správně rozumím, již dva roky máte …