Projekt Propedeutika v praxi

Cílem projektu Propedeutika v praxi je zvýšit úroveň klinických dovedností studentů lékařské fakulty, budoucích lékařů. Na realizaci se podílí zaměstnanci, studenti i absolventi Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.

Projekt je součástí univerzitních projektů SIMU+ (Strategické investice Masarykovy univerzity do vzdělávání SIMU+) a MUNI 4.0 (Masarykova univerzita 4.0), které zásadním způsobem inovují pregraduální výuku na Lékařské fakultě.

Metodika výuky

Výuka navržená v rámci projektu stojí na dvou základních pilířích.

Prvním je online výuka, která slouží k domácí přípravě studentů na kontaktní výuku. V rámci portálu online.propedeutikavpraxi.cz absolvují studenti jednotlivé kurzy, které se skládají z textových materiálů, testů, videí a checklistů.

Online kurzy jsou prerekvizitou pro účast na workshopu, který tvoří druhý pilíř výuky. To umožňuje ryze praktické zaměření této kontaktní výuky.

Výuku workshopů vedou certifikovaní lektoři z řad studentů lékařské fakulty, přičemž jeden lektor vede skupinu o třech studentech. Ti se pod pečlivou supervizí prostřídají v rolích vyšetřujícího, pacienta a hodnotitele. Účastníci workshopu se tak v simulovaném prostředí naučí a vyzkouší si fyzikální vyšetření pacienta včetně správné komunikace s ním. Lektor i studenti si mezi sebou navzájem poskytují zpětnou vazbu za pomoci checklistu. Studenti tak mají příležitost se v klinických dovednostech velmi koncentrovaně zlepšit.

Workshop

Nejbližší workshop pro studenty Všeobecného lékařství proběhne o víkendu 28. a 29. 3. 2020 v prostorách Univerzitního kampusu Bohunice.

Pro účast je nutná registrace předmětu VLPP051x Propedeutika v praxi - meziročníková spolupráce.

O workshopech

Evidence-based medicine

Projekt vychází z medicíny založené na důkazech. Čerpá z těch nejlepších českých i zahraničních zdrojů.

Soft skills

Správná komunikace s pacientem, empatie a respekt k pacientovi - důraz na měkké dovednosti je nedílnou součástí celé výuky.

Systematický postup

Systematičnost je základním předpokladem k výborným výsledkům, proto se studenti učí postupovat dle checklistů.

Zpětná vazba

Lékaři se učí celý život a zpětná vazba je k tomu tím nejlepším nástrojem. Studenti se v přátelském a bezpečném prostředí učí zpětnou vazbu nejen podat, ale i přijmout.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info