Worskhopy

Průběh workshopů

Workshopy slouží k procvičení postupů fyzikálního vyšetření. Jde o simulaci vyšetření pacienta a jsou otevřeny studentům Všeobecného lékařství LF MU. Jeden workshop trvá přibližně 120 minut. Během něj studenti pracují ve trojicích pod vedením lektora.

Každý ze studentů si postupně vyzkouší roli vyšetřujícího (lékaře), pacienta i hodnotitele. Vyšetřující provádí celé vyšetření, v ideálním případě bez přerušování. Hodnotitel zaznamenává jeho postup do checklistu a na konci mu poskytne zpětnou vazbu. V roli pacienta si studenti zažijí vyšetření “na vlastní kůži” a uvědomí si tak spoustu cenných detailů zejména z oblasti soft skills.

Po skončení každého vyšetření lektor poskytne zpětnou vazbu nejen k jednotlivým krokům a technikám, ale také ke komunikaci s pacientem.

Na konci workshopu probíhá krátký společný debriefing, kde se proberou nejčastější chyby, zajímavé postřehy a dotazy.

Jak to na workshopech vypadá?

Informace pro účastníky

Chcete se zúčastnit některého z workshopů? Sledujte naše Facebookové stránky (link) kde se dozvíte o plánovaných termínech.

Podmínkou účasti na workshopu je absolvování příslušného online kurzu. Nejprve je nutné absolvovat obecnou lekci Úvod do fyzikálního vyšetření a poté konkrétní orgánový systém. Online kurz je přístupný stále, i tehdy, když není aktuálně k dispozici termín workshopu.

Workshopy probíhají v areálu Univerzitního kampusu Bohunice. Kromě znalostí nabytých na online kurzu a dobrého naladění s sebou nic nepotřebujete – doporučujeme vlastní fonendoskop a kapesní zdroj světla, ale i to zapůjčíme. Oblečení je vhodné civilní a pohodlné. Počítejte s mírou důstojného odhalení (šaty a sukně jsou méně vhodné).

Podmínky účasti na workshopu