Worskhopy

Průběh workshopů

Workshopy slouží k procvičení postupů fyzikálního vyšetření. Jde o simulaci vyšetření pacienta a jsou otevřeny studentům Všeobecného lékařství LF MU. Studenti pracují ve trojicích pod vedením lektora.

Každý ze studentů si postupně vyzkouší roli vyšetřujícího (lékaře), pacienta i hodnotitele. Vyšetřující provádí celé vyšetření, v ideálním případě bez přerušování. Hodnotitel zaznamenává jeho postup do checklistu a na konci mu poskytne zpětnou vazbu. V roli pacienta si studenti zažijí vyšetření “na vlastní kůži” a uvědomí si tak spoustu cenných detailů zejména z oblasti soft skills.

Po skončení každého vyšetření lektor poskytne zpětnou vazbu nejen k jednotlivým krokům a technikám, ale také ke komunikaci s pacientem.

Na konci workshopu probíhá krátký společný debriefing, kde se proberou nejčastější chyby, zajímavé postřehy a dotazy.

Jak to na workshopech vypadá?

Informace pro účastníky

Chcete se zúčastnit některého z workshopů? Sledujte naše Facebookové stránky (link) kde se dozvíte o plánovaných termínech.

Podmínkou účasti na workshopu je absolvování příslušného online kurzu. Nejprve je nutné absolvovat obecnou lekci Úvod do fyzikálního vyšetření a poté konkrétní orgánový systém. Online kurz je přístupný stále, i tehdy, když není aktuálně k dispozici termín workshopu.

Workshopy probíhají v areálu Univerzitního kampusu Bohunice. Kromě znalostí nabytých na online kurzu a dobrého naladění s sebou nic nepotřebujete – doporučujeme vlastní fonendoskop a kapesní zdroj světla, ale i to zapůjčíme. Oblečení je vhodné civilní a pohodlné. Počítejte s mírou důstojného odhalení (šaty a sukně jsou méně vhodné).

Podmínky účasti na workshopu

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info